خوش آمديد

💓اسم نوشته 💓

مجله سرگرمی و تفریحی شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

هم خانواده تصور چیست

 

هم خانواده تصور، تصاویر-مصور -صورت است

هم خانواده وصف چیست

هم خانواده وصف چیست

هم خانواده وصف :اوصاف-توصیف

 ارج- توصیف -ستایش -شرح- فروزه- مدح

 

 

 

هم خانواده زیارت چیست

هم خانواده زیارت زوار و زائر است

 

هم خانواده احاطه چیست

هم خانواده احاطه حیاط و محیط است.

 

هم خانواده شرط چیست

هم خانواده شرط مشروط و شرایط است.

معنی نسخه برداری چیست

معنی نسخه برداری کپیه برداری و استنساخ و رونویسی است.

 

 

متضاد دلیر چیست

 

متضاد دلیر جبون و ترسو است

عکس های جدید جمره بایسل Cemre Baysel aks

عکس های جدید جمره بایسل Cemre Baysel aks

عکس های جدید جمره بایسل Cemre Baysel aks

امیر کاظمی بازیگر نقش کوهیار در باخانمان

امیر کاظمی بازیگر نقش کوهیار در باخانمان

امیر کاظمی بازیگر نقش کوهیار در باخانمان

عکس های ونوس کانلی بازیگر نقش لیلا

ونوس کانلی

عکس های ونوس کانلی بازیگر نقش لیلا