اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان,بازی,نرم افزار,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر

جدیدترین عکس نوشته های تولدمه ,تولدم نزدیکه 99

  • ۹۲۵

 

تولدت مبارک خواهرم یلدا

  • ۷۷

 تولدت مبارک خواهرم یلدا

خواهر عزیزم یلدا

 

یک سبد احساس رابا تو قسمت میکنم
در شب میلاد تو جان نثارت می کنم
خواهر بهتر از گلم، تولدت مبارک

تولدت مبارک خواهرم یگانه

  • ۱۰۸

 تولدت مبارک خواهرم یگانه

خواهر عزیزم یگانه

 

یک سبد احساس رابا تو قسمت میکنم
در شب میلاد تو جان نثارت می کنم
خواهر بهتر از گلم، تولدت مبارک

تولدت مبارک خواهرم یسنا‌

  • ۱۱۰

 تولدت مبارک خواهرم یسنا‌

خواهر عزیزم یسنا‌

 

یک سبد احساس رابا تو قسمت میکنم
در شب میلاد تو جان نثارت می کنم
خواهر بهتر از گلم، تولدت مبارک

تولدت مبارک خواهرم یاسمین

  • ۸۵

 تولدت مبارک خواهرم یاسمین

خواهر عزیزم یاسمین

 

یک سبد احساس رابا تو قسمت میکنم
در شب میلاد تو جان نثارت می کنم
خواهر بهتر از گلم، تولدت مبارک

تولدت مبارک خواهرم یاسمن

  • ۱۱۹

 تولدت مبارک خواهرم یاسمن

خواهر عزیزم یاسمن

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت یاسمنگل باریده بود
تولدت مبارک

تولدت مبارک خواهرم هلیا

  • ۸۲

 تولدت مبارک خواهرم هلیا

خواهر عزیزم هلیا

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت هلیاگل باریده بود
تولدت مبارک

تولدت مبارک خواهرم هانیه

  • ۱۴۹

 تولدت مبارک خواهرم هانیه

خواهر عزیزم هانیه

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت هانیهگل باریده بود
تولدت مبارک

تولدت مبارک خواهرم هستی

  • ۶۶

 تولدت مبارک خواهرم هستی

خواهر عزیزم هستی

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت هستیگل باریده بود
تولدت مبارک

تولدت مبارک خواهرم نیلوفر

  • ۱۳۵

 تولدت مبارک خواهرم نیلوفر

خواهر عزیزم نیلوفر

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت نیلوفرگل باریده بود
تولدت مبارک