اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان های عاشقانه,اهنگ های جدید 99,عکس و متن پروفایل,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر,معمای تصویری

جواب معمای شعر خیام

 • ۱۳۲

جواب معمای شعر خیام

این شعر از خیام حدس بزنید

آن چیست که در هنگام خشک شدن مرطوب میشود

 • ۱۱۱

آن چیست که در هنگام خشک شدن مرطوب میشود

 

آن چیست که در هنگام خشک شدن مرطوب میشود

تعبیر خواب پرتگاه افتادن از بلندی

 • ۱۱۲

آنلی بیتون میگوید:

    در حالتی‌که خواب مشاهده کنید بر کناره پرتگاهی ایستاده‌اید، نماد آن میباشد که کیفر و تیره بختی شمارا تهدید می‌نماید.
    سقوط کردن از کناره پرتگاهی در خواب، آرم غرق شدن در شقاوت میباشد.

تعبیر خواب تصادف کردن

 • ۱۲۵

تعبیر و تفسیر خواب تصادف از بینش آنلی بیتون

    در‌صورتی‌که خواب مشاهده کنید تصادف کرده‌اید، نماد اخطاری دور از شوخی برای شماست تا حدی از هر سیرتکامل مهاجرت حذر فرمائید. چون معاش شما به خطر خواهد به‌زمین‌خورد.
    تعبیر و تفسیر خواب دیدن صحنه تصادف: در صورتیکه خواب ملاحظه کنید تصادفی در اکنون واقعه افتادن میباشد، دلالت بر آن دارااست که شما با تمام اقتدار چهت نیل به هدفی عملکرد خواهید کرد که اشخاص دیگری نیز چهت نیل به به عبارتی انگیزه همت می نمایند، ولی آن ها موفق نمی شوند و گنج خویش را در این‌راه از دست می دهند، و شما به منظور خویش خواهید رسید.
    تفسیر خواب گریختن از تصادف: چنانچه خواب مشاهده کنید از تصادف یا این که زیانی می‌گریزید، علامت آن میباشد که حوادثی خوب برایتان رخداد خواهد زمین‌خورد.

تعبیر خواب اسید پاشیدن روی صورت

 • ۱۵۸
 • تفسیر خواب اسید به داستان علامه طباطبایی

    در صورتی‌که خواب دیدی دست راست شما با اسید سوخته میباشد و یا این که گوشت بدنتان ریخته بدین نماد میباشد که سعی ها و زحمات شما چهت نیل به برخی از هدف های به یکباره بر باد می رود و ناراحتی و سختی بر شما پیروز می‌گردد.
     در صورتیکه دیدی دست چپ شما بواسطه ی این اتفاق می سوزد بدین نماد میباشد که درباره‌ی علاقه با بدشانسی های مختلفی رو به روی میگردد.
    در‌حالتی که مشاهده کنی هر دو دستت با اسید سوخت بیان کنده این میباشد عذاب بدختی و دغدغه های مختلفی رویکرد به زندگانی شما گشوده می‌نمایند و برای مدتی ناراحت و نومید از معاش می‌شوید.

تعبیر خواب دیدن درخت بلوط

 • ۱۱۱

تعبیر خواب درخت بلوط به روایت مرز و بوم رویاها

خواب درخت بلوط : پول و قدمت طولانی

از یک درخت بلوط بالا می‌روید : یکی‌از نزدیکان شما حقیقتاً بد اقبال میباشد .

تحت شاخه های پهناور یک درخت بلوط استراحت می‌کنید : قدمت شما طولانی خواهد بود و بسیار ثروتمند خواهید شد .

یک درخت بلوط کم آب گردیده : یکی‌از دوستان عزیز نزدیک شما می میرد.

چندین درخت بلوط : نقشه های دیدنی .

تعبیر خواب معتاد بودن سیگار کشیدن

 • ۱۰۲

تفسیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر از روضه خوان طوسی

اعتیاد در خواب به مواد مخدری مانند تریاک شیشه حشیش هروئین و … نشان دهنده ی این میباشد که یک یا این که تعدادی خطر از طرف دوستان عزیز مارا تهدید می‌نماید.

تعبیر خواب حجامت کردن در خواب

 • ۱۱۳
 • تفسیر خواب به ماجرا منوچهر مطیعی تهرانی

    حجامت خون به چنگ آوردن از آدم میباشد و نام فاعل آن حجام. در قدیم این کار بسیار متداول بود و هر فصل بهار اضافه نوباوه ها خون می گرفتند و ایشان را حجامت می کردند با این تصور که خون آلوده و کثیف پاک بشود و به جای آن تن خون جدید بسازد. امروز این فعالیت را نمیکنند مگر در بیمار‌ستان ها و به تجویز پزشکان کارشناس. معبران در رابطه حجامت زیاد نوشته اند البته زیرا ترسیم وجود ندارد و به تدریج احتمال دیدن آن در خواب می‌باشد مختصر اشاره ای می‌شود. ابن سیرین نوشته در حالتی‌که کسی ببیند حجامت می‌گردد آن که حجامت می‌نماید در صورتی دوست باشد امانتی به حجامت شونده می سپارد و در‌صورتی‌که بیگانه و معاند باشد بر معاند موفق می‌شود. ولی به حیث اینجانب حجامت سوء استعمال و تعدی میباشد. در صورتی‌که در خواب مشاهده کنید که شما کسی را حجامت میکنید شما به حدود آن فرد تجاوز و به حق وی تعدی می‌کنید. در شرایطی که مشاهده کنید کسی شما‌را حجامت می نماید چنانچه حجام ناآشنا باشد شناخت به محصول شما تجاوز مینماید یا این که پول شمارا میخورد و یا این که به شغل و مقامتان دیده می دوزد و در صورتی‌که آشنا و دوست باشد از معاند ناشناسی ضربه می خورید یا این که متضرر میشوید و یا این که به منجر وی معزول میگردید در شرایطی که شاهد حجامت باشید اختلافی واقعه می افتد سبب به تجاوز و سوء استعمال که شما هم در آن دخیل می باشید.

تعبیر خواب زنا چیست

 • ۱۶۰


حضرت دانیال (ع) میفرمایند: تعبیروتفسیر آمیزش، برآورده شدن مراد و حاجت می باشد، مخصوصاًً در حالتی که در خواب ملاحظه کنی از تو منی خارج آمده میباشد. در حالتی که ملاحظه کنی با کسی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی آن فرد به تو خیر میکند و منظور و حاجت تو برآورده می گردد.
امام درستگو (ع) می فرمایند: درصورتی که یار و همدم آمیزش در جریانات خواب، در بیداری [انزال گردیده و] غسل کردن واجب شود این خواب تعبیری ندارد [مراد این میباشد که احتلام چهره بگیرد].

تعبیر خواب در مورد لباس

 • ۸۹

آنلی بیتون در رابطه تعبیر و تفسیر خواب جامه می‌گوید:

۱ـ در صورتی در خواب لباسی کهنه و مندرس یا این که پاک و تروتمیز ملاحظه کنید ، نشانه آن میباشد که در تعهدات خویش با باخت , مواجه خواهید شد .

۲ـ در حالتی‌که جامه گرانبهای و کهن در خواب مشاهده کنید ، نشانه آن میباشد که بخت به شما رو می‌نماید هر یکسری که با , ایده های جدید مخالفید .

۳ـ درصورتی که در خواب لباسی دیرین را بپسندید ، نماد آن میباشد که از عصر خویش سریعتر پیش می‌روید و در این شیوه , با حوادثی جدید و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بکلی دگرگون خواهد شد .

۴ـ درصورتی که خواب ملاحظه کنید لباس ای سپید بر بدن خویش دارید یا این که خرقه بر بدن دیگری میباشد ، علامت آن میباشد که معاشِ , متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر تحول ، غم شما شدت بیشتری خواهد گرفت .

۵ـ چنانچه خواب مشاهده کنید با شخصی سفیدپوش گام می زنید ، نشانه آن میباشد که فرد متبوع مضطرب و مریض , خواهد شد . ولی در حالتی‌که آن شخص دختر یا این که نوباوه باشد ،علامت آن میباشد که در یکی فصول سال معاش ریلکس , و سهل ای خواهید کرد.
تعبیروتفسیر پوشیدن جامه سیاه در خواب

۶ـ در صورتیکه خواب مشاهده کنید لباسی سیاه بر بدن نموده اید ، علامت آن میباشد که با شخصی بداخلاق دمخور خواهید شد , و دعوا ها و دعواها با وی خواهید کرد.