ghaleb>

اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،اسم،هم خانواده،عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

تعبیر دیدن سوسک در خواب ابن سیرین

دنیای رویاها همان دنیای اسرار آمیزی است که نمی دانیم از کجا آمده و چگونه ناپدید می شود، برخی می بینند که رویاها چیزی نیست جز خیالاتی که ذهن در هنگام خواب تصور می کند و شخص آنها را تصور می کند و می سازد، اما گاهی اوقات آن رویاها تصور می شود. فقط رویاهای زمزمه ای هستند و گاهی اوقات رویا هستند

تعبیر حرف نزدن مرده در خواب

تعبیر حرف نزدن مرده در خواب

تعبیر خواب مرده نگاهت کنه

احتمالا برای شما هم اتفاق افتاده میباشد که خواب عجیبی مشاهده کنید و مجموع روز ذهنیت شما را سرگرم می نماید و کل روز به‌این فکر‌میکنید که‌این خواب چه پیامی در بر دارااست. میدانید که تعبیروتفسیر خواب تماما درست است و در قرآن و روایات هم از آن حافظه شده‌است ولی این را هم بایستی بدانیم که هر خوابی تعبیر و تفسیر ندارد. در اینجا می‌خواهیم پیرامون تفسیر خواب خموشی مرده مواقعی را محاسبه کنیم.

تعبیر خواب نزدیکی از دهان

تعبیر خواب مجامعت از دهان
حضرت دانیال (ع) میفرمایند: تعبیروتفسیر آمیزش، برآورده شدن مراد و حاجت می باشد، مخصوصاًً در حالتی که در خواب ملاحظه کنی از تو منی خارج آمده میباشد. در حالتی که ملاحظه کنی با کسی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی آن فرد به تو خیر میکند و منظور و حاجت تو برآورده می گردد.
امام درستگو (ع) می فرمایند: درصورتی که یار و همدم آمیزش در جریانات خواب، در بیداری [انزال گردیده و] غسل کردن واجب شود این خواب تعبیری ندارد [مراد این میباشد که احتلام چهره بگیرد].

تعبیر خواب لباس شخص مرده را پوشیدن

تعبیر خواب پوشیدن لباس مرده

تعبیر خواب لباس شخص مرده را پوشیدن :
۱ـ دیدن لباسهایی آلوده و مندرس در خواب ، آرم آن میباشد که سایر افراد برای زخم رساندن به شما نیرنگ میزنند ، بایستی مراقب تماسهای خویش با بیگانگان باشید.
۲ـ در حالتی که زنی در خواب لباسهایش را آلوده و کثیف و مندرس ببیند، نشانه آن میباشد که درصورتی که در تماسهای خویش با سایر افراد مراقب نباشد دامنش لکه دار شود. دیدن جامه تازه و پاکیزه در خواب، نماد روشن بختی میباشد.
۳ـ در حالتی که خواب مشاهده کنید لباسهای فراوانی دارید، علامت آن میباشد که برای امرار معاش محتاج خواهید شد. چنانچه شخص جوانی چنین خوابی ببیند، نشانه آن میباشد که در آینده با امیدها و نا امیدیهای فراوان مواجه شود.

تعبیر خواب افتادن دندان همراه با خونریزی چیست

 تعبیر خواب افتادن دندان همراه با خونریزی چیست

تعبیر خواب افتادن دندان عقب بالا بدون خونریزی

اگر در خواب می بینید که دندان های شما افتاده است ، رویای شما به این معنی است که تغییری در زندگی شما رخ می دهد و شما از این تغییر می ترسید.