اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

عکس نوشته،عکس پروفایل،تعبیر خواب،طراحی اسم

جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

باید کمی بد باشم

باز آمدم باز امدم از پیش آن یار آمدم

با خنده رفت و گفت که بختت بلند باد

ای کاش خاطرات هم مثل بعضی از سکانس ها پاک میشد