فتو نام سایت تفریحی سرگرمی

سایت سفارش و طراحی اسم نوشته در طرح های مختلف

تولدت مبارک خواهرم نیایش

 تولدت مبارک خواهرم نیایش

خواهر عزیزم نیایش

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت نیایشگل باریده بود
تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم نگین

 تولدت مبارک خواهرم نگین

خواهر عزیزم نگین

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت نگینگل باریده بود
تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم نگار

 تولدت مبارک خواهرم نگار

خواهر عزیزم نگار

 

 

مثل گل یاسی برخوشه دل ما عطرتو پیچیده درکوچه منزل ما روز میلادت مبارک خواهر ناز گل خوشگل من

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم نسترن

 تولدت مبارک خواهرم نسترن

خواهر عزیزم نسترن

 

 

مثل گل یاسی برخوشه دل ما عطرتو پیچیده درکوچه منزل ما روز میلادت مبارک خواهر ناز گل خوشگل من

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

خواهر جونم نرگس‌ تولدت مبارک

خواهر جونم نرگس‌ تولدت مبارک

خواهر عزیزم نرگس‌

 

 

مثل گل یاسی برخوشه دل ما عطرتو پیچیده درکوچه منزل ما روز میلادت مبارک خواهر ناز گل خوشگل من

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

خواهر جونم نرجس تولدت مبارک

خواهر جونم نرجس تولدت مبارک

خواهر عزیزم نرجس

 

 

مثل گل یاسی برخوشه دل ما عطرتو پیچیده درکوچه منزل ما روز میلادت مبارک خواهر ناز گل خوشگل من

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

خواهر جونم ندا تولدت مبارک

خواهر جونم ندا تولدت مبارک

خواهر عزیزم ندا

 

 

مثل گل یاسی برخوشه دل ما عطرتو پیچیده درکوچه منزل ما روز میلادت مبارک خواهر ناز گل خوشگل من

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

خواهر جونم نازنین تولدت مبارک

خواهر جونم نازنین  تولدت مبارک

خواهر عزیزم نازنین

 

 

مثل گل یاسی برخوشه دل ما عطرتو پیچیده درکوچه منزل ما روز میلادت مبارک خواهر ناز گل خوشگل من

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

خواهر جونم نازنین‌ زهرا تولدت مبارک

خواهر جونم نازنین‌ زهرا تولدت مبارک

خواهر عزیزم نازنین‌ زهرا

 

 

مثل گل یاسی برخوشه دل ما عطرتو پیچیده درکوچه منزل ما روز میلادت مبارک خواهر ناز گل خوشگل من

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

خواهر جونم مینا تولدت مبارک

خواهر جونم مینا تولدت مبارک

خواهر عزیزم مینا

 

 

مثل گل یاسی برخوشه دل ما عطرتو پیچیده درکوچه منزل ما روز میلادت مبارک خواهر ناز گل خوشگل من

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN