💓اسم نوشته 💓

مجله سرگرمی و تفریحی شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

تعبیر خواب نیش زدن مار زرد به پای انسان

تعبیر خواب نیش زدن مار زرد به پای انسان

آیا اخیراً رویای مار زرد دیده اید؟ خواب مربوط به مار زردها معمولاً معنای منفی دارند ، اما موارد استثنایی وجود دارد که چنین رویایی نماد چیزی مثبت باشد. از بازسازی تا قدرت یا شجاعت.

تعبیر خواب مدفوع پرنده روی صورت

تعبیر خواب مدفوع پرنده روی صورت

تعبیر خواب مدفوع پرنده روی صورت : فضولات از هر نوع در خواب به طور کلی به عنوان نمادی از سود مادی و به ویژه پول شناخته می شود. و اگر در خواب به یک انبوه گله وارد شدید یا ناگهان یک "هدیه مدفوع" روی سرتان افتاد ، می توانید سود جدی داشته باشید. اما چرا شخص خواب فضولات پرندگان را می بیند؟ کتاب رویا به طور مفصل به شما معنی این خواب را می دهد.

تعبیر خواب مردن کسی که دوستش داریم

خواب مردن کسی را دیدن نماد‌ی چه میباشد؟

خواب مردن کسی را دیدن میتواند معنی‌های متفاوتی داشته باشد، با این هم اکنون بخش اعظمی از مردم معتقد میباشند که دیدن خواب مردن کسی علامت‌ی بدی میباشد و شاید نشان دهنده‌ی مرگ آن شخص در معاش حقیقی باشد. خواب مردن معمولا به منزله‌ی آخرین بر یک چیز میباشد، هم اکنون یا این که یک ارتباط یا این که یک شغل . خواب مردن یک فرد یگانه را دیدن قادر است معانی متعددی داشته باشد.

در حالتی که خواب دیدید که پدر و مادر‌تان مرده‌اند ممکن میباشد بترسید که آن ها را در حقیقت هم از دست بدهید، در شرایطی‌که آنان مریض باشند، دیدن خواب مردن آن ها با عقل مدل در میاید. ادله دیگر می تواند این باشد که شما از یک سبک معاش نا‌پخته و نا‌بالغ در تکان به سمت یک سبک معاش استوار‌خیس میباشید.

دیدن مردن خواهر اخوی اکثر زمان ها آرم‌ی این میباشد که دلتان برای آن‌ها تنگ گردیده و آنقدر که بایستی نمیبینید‌شان. همینطور می تواند آرم‌ی این میباشد که شما همت دارید با مرگ آن ها در معاش حقیقی وواقعی کنار بیایید.

تعبیر خواب مار شاخدار سیاه

تعبیر خواب مار شاخدار سیاه

 تعبیر خواب مارها به آنچه در خواب می بینید بستگی دارد. علاوه بر این ، نوع مار معنای رویایی را متفاوت می کند.

دیدن مار در خواب به دشمن فریبکار اشاره دارد. دیدن اینکه در خواب مار در خانه شماست به معنای وجود دشمن در خانه شما است. اگر مار را در بیرون دیدید ، این نشان می دهد که در خارج دشمن وجود دارد. اندازه مار به مقدار دارایی دشمن اشاره دارد.

تعبیر خواب طلا بهت دادن

تعبیر و تفسیر خواب طلا و جواهرات امام صادق

تفسیر خواب طلا و جواهرات امام صادق برای مردها بد، البته برای زن‌ها خوب هست. تعبیر و تفسیر خواب طلا و جواهرات از امام جعفر صادق:حضرت امام درستگو فرماید: دیدن طلا جواهرات در خواب استدلال بر سه وجه میباشد. اولیه: حج گذاردن. دوم: ولایت یافتن. سوم: خصومت و اهانت کردن و غلام و کنیزک. تفسیر خواب طلا و جواهرات امام صادق علیه السلام میگویند: در حالتی که در خواب بیند که طلا جواهرات درگردن داشت، برهان میباشد از سلطان فرآورده یابد. از نطر امام صادقع دیدن طلا و جواهرات در خواب می تواند آرم‌ی گنج مالی و چیزهای با ارزش دنیوی باشد. هم‌چنین قادر است آرم طمع و وسوسه نیز باشد. تفسیر دیدن اشیای طلا جواهرات در خواب قادر است علامت‌ی تحسین یا این که دانستن بها آن شئ باشد.

تعبیر خواب افتادن دندان اسیاب بدون خونریزی

محمدبن سیرین

در شرایطی که بیند دندان جلو وی بر کف دستش به‌زمین‌خورد یا این که بر کنار یا این که بر زمین به‌زمین‌خورد و به خاک آلوده و کثیف نگردید، ادله که وی فرزندی یا این که خواهری یا این که برادری آید، در‌حالتی که بیند دندان جلو وی بر زمین زمین خورد و فی مابین خاک ضایع شوید، استدلال که از این جماعت یکی‌از هلاک شود، یا این که جداگانه شود، چنانکه هیچکس از او نشان ندهد.

تعبیر خواب چیدن گوجه سبز از درخت و خوردن

تعبیرخواب گوجه سبز چیست؟

در این مطلب برای شما تعبیرخواب گوجه سبز چیست؟ آماده کردیم دوستان نظرات خود را برای ما کامنت کنید.

تعبیر خواب مو کوتاه کردم

تعبیرخواب کوتاه کردن مو

سر خوردن موها در خواب معانی جالب بسیاری دارد. کوتاه کردن مو در خواب یک تأثیر مستقیم تغییر و کنترل قدرت در زندگی است. اگر تغییر مدل مو باعث شد اعتماد به نفس بیشتری در طول خواب داشته باشید ، این یک عطر مثبت است.

تعبیر خواب سفید شدن مو را بدانید

تعبیر خواب سفید شدن مو را بدانید

 

تعبیر خواب سفید شدن مو را بدانید

معبرین غربی

دیدن موهای سپید و خاکستری در خواب به اگاهش و نگرش اشاره می‌نماید.

در شرایطی که در خواب دیدید که موهای شمات سپید شده‌است معنا خواب هشداری میباشد برای شما که بایستی دانش و علم خویش را اضافه نمائید.

تعبیر خواب انار را بدانید

تعبیر خواب انار را بدانید

تعبیر خواب انار را بدانید

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تفسیر انار، کالا و اموال هست، اما به اندازۀ همت و تلاش تو، مخص

وصاًً در شرایطی که در فصل انار خواب آن را ملاحظه کنی، اما در شرایطی که در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد میباشد.
جابر مغربی می گوید: در صورتی در بیداری فصل‌زمستان میباشد و در خواب ملاحظه کنی که انار می خوری، یـعـنـی به تعداد دانه‌های اناری که خورده‌ای به تو چوب می زنند.