اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

عکس نوشته،عکس پروفایل،تعبیر خواب،طراحی اسم

دانلود نمونه سوالات تفکر هفتم به صورت pdf

دانلود نمونه سوالات تفکر هفتم به صورت pdf

 

 

دانلود نمونه سوالات تفکر هفتم به صورت pdf 

نمونه سوالات علوم نهم میان ترم اول با جواب

نمونه سوالات علوم نهم میان ترم اول با جواب

نمونه سوالات علوم نهم میان ترم اول با جواب

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با ص وغ نشان دهید.

۱)واکنش پذیری فلزمنیزیم از آهن بیشتر می باشد.

 ۲) نیروی کنش و واکنش همواره هم اندازه و هر دو در یک جهت هستند.

۳) سلولز نوعی بسپار طبیعی می باشد.

۴) پلی اتن در ساختار خود دارای پیوند دوگانه و اتن دارای پیوند یگانه می باشد.

۵) چگالی ورقه اقیانوسی نسبت به قاره ای بیشتر است.

نقش چون در جمله «چون بهلول به ویرانه ای رسید» چیست فارسی هشتم

نقش چون در جمله «چون بهلول به ویرانه ای رسید» چیست فارسی هشتم

نقش چون در جمله «چون بهلول به ویرانه ای رسید» چیست فارسی هشتم

کدام کربوهیدرات به عنوان عامل مهم در تغذیه مغز به کار می رود علوم هفتم

کدام کربوهیدرات به عنوان عامل مهم در تغذیه مغز به کار می رود علوم هفتم

کدام کربوهیدرات به عنوان عامل مهم در تغذیه مغز به کار می رود علوم هفتم

آیا امکان ندارد متحرکی حرکت کرده باشد اما اما سرعت متوسط ان صفر باشد؟

آیا امکان ندارد متحرکی حرکت کرده باشد اما اما سرعت متوسط ان صفر باشد؟

آیا امکان ندارد متحرکی حرکت کرده باشد اما اما سرعت متوسط ان صفر باشد؟