ghaleb>

اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،اسم،هم خانواده،عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

معنی درس ادب از که آموختی

دو نفر (دو گروه از مردم) بیهوده رنج کشیدند و بی نتیجه تلاش کردند. یکی آن که پولش را پس انداز کرد و خرج نکرد و استفاده نکرد و دیگری علم آموخت، اما به کار نبست.

معنی ضرب المثل مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

معنی ضرب المثل مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد، شعر بسیار معروفی از سعدی است که به دلیل استفاده زیاد به ضرب المثل

تبدیل شده است. مفهوم کلی این بیت سعدی تلاش برای رسیدن به هدف را می ستاید.

جانا قیام کن که نمازت نماز نیست

جانا قیام کن که نمازت نماز نیست

راهی دراز داری و عمرت دراز نیست

رویت به کعبه باشد و دل سوی بتکده

حرف نیاز هست و خلوص نیاز نیست

حیوانی که بدلیل حالت بدنش قادر به دیدن آسمان نیست

جواب میشه خوک

انگشتان پا را می گویند

جواب میشه پنجه