اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،اسم،هم خانواده،عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

هم خانواده کلمه عزیز چیست

هم خانواده کلمه عزیز چیست

 

هم خانواده عزیز کلاس ششم:معزز -عزت -عزیز -معزز-تعزیز -تعزز

معنی عزیز:نازنین گرامی- مهربان- گرانمایه- ارجمند- نورچشم شایسته- محترم- عالیقدر- عزتمند- گرامی-

کلمه عزیز به انگلیسی:honey

یکی از صفات و اسامی قرآن عزیز است

هم خانواده عزیزم

 

 

هم خانواده سلاح چیست

هم خانواده سلاح چیست

اسلحه-مسلح

هم خانواده مانع چیست

هم خانواده کلمه مانع

هم خانواده کلمه مانع:موانع

در برخی از رشته ها و اصطلاحات ورزشی از مانع زیاد استفاده می شود مانند ورزش پرش با مانع یا اصطلاح جلوگیری از آشکار شدن توپ و کاربرد دیگری از این کلمه.

هم خانواده فصل چیست

هم خانواده فصل کلاس پنجم

هم خانواده فصل کلاس پنجم:فصول

موسم- جدا ساختن -گسست- واره- فرگرد- فرَگَرد- آوام- هات- دمان- مقوله دوران- مبحث- زمان- ماده- عهد- بخش- موسم- بند- موعد- 

هم خانواده و معنی ماهر چیست

هم خانواده ماهر چیست

هم خانواده و معنی ماهر :مهارت