اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

عکس نوشته،عکس پروفایل،تعبیر خواب،طراحی اسم

امشب از اون شباس دلم بد گرفته

وقتی تو بری خاطرت تو این خونه بری میسازه تنهایی از من یه دیوونه

من تو را بی حضور خودت دوست دارم

کشنده است نبودنت

دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندارم