اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،اسم،هم خانواده،عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

هم خانواده کلمه عزیز چیست

هم خانواده کلمه عزیز چیست

 

هم خانواده عزیز کلاس ششم:معزز -عزت -عزیز -معزز-تعزیز -تعزز

معنی عزیز:نازنین گرامی- مهربان- گرانمایه- ارجمند- نورچشم شایسته- محترم- عالیقدر- عزتمند- گرامی-

کلمه عزیز به انگلیسی:honey

یکی از صفات و اسامی قرآن عزیز است

هم خانواده عزیزم

 

 

هم خانواده فصل چیست

هم خانواده فصل کلاس پنجم

هم خانواده فصل کلاس پنجم:فصول

موسم- جدا ساختن -گسست- واره- فرگرد- فرَگَرد- آوام- هات- دمان- مقوله دوران- مبحث- زمان- ماده- عهد- بخش- موسم- بند- موعد- 

هم خانواده و معنی ماهر چیست

هم خانواده ماهر چیست

هم خانواده و معنی ماهر :مهارت

هم خانواده کلمه سعادت چیست

هم خانواده کلمه سعادت چیست

هم خانواده کلمه سعادت:سعید-مسعود

معنی کلمه سعادت:خوشبختی- بهروزی- نیکروز- بختیاری- نیکبختی- برکت- کامرانی- بهروزی- فلاح- خجستگی-

کلمه سعادت در فرهنگ های مختلف معانی مختلفی دارد. این کلمه در فرهنگ لغت فارسی به معنای خوشبختی، خوشبختی و خوشبختی است. این کلمه در لغت نامه معین به معنای خوشبختی و سعادت و در لغت نامه عمید به معنای شادی، سعادت، شاد بودن و خوش شانس بودن است. چندین خانواده برای این کلمه وجود دارد که همه آنها ریشه در کلمه اصلی شادی دارند و تا حدودی همان معنای کلمه اصلی را دارند. در فرهنگ لغت فارسی اضدادی نیز برای این واژه وجود دارد. برای یافتن خانواده کلمه شادی باید به اصل کلمه توجه کرد و خانواده آن باید از چند حرف مهم کلمه اصلی تشکیل شده باشد. به طور کلی خانواده های مرتبط با واژه شادی عبارتند از سعید، مسعود، مساعد و سعید. همه این کلمات ریشه اصلی کلمه شادی را دارند. گاهی ممکن است افراد خانواده ها را با مترادف کلمه شادی اشتباه بگیرند. مترادف با این کلمه، همان معنای کلمات را دارد که برای این کلمه بختیاری، برکت، بهروزی، بهی، خجستگی، خوشی، خیر، فلاح، کامرانی، نیکبختی، نیک روزی است.

هم خانواده حیات چیست

این کلمه مترادف با کلمات عمر-تعیش-طول عمر-جان-زیست-زندگانی-زندگی-بود است. همانطور که گفته شد این کلمه معانی مختلفی دارد و به همین دلیل کلمه حیات به یکی از پرکاربردترین کلمات زبان تبدیل می شود. واژه «آب حیات» به معنای سرزندگی و حیات وحش که محل زندگی حیوانات است نیز به نوعی از این واژه گرفته شده است.