اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

عکس نوشته،عکس پروفایل،تعبیر خواب،طراحی اسم

سوالات درس ۹ مطالعات هفتم با جواب

۱- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: ویژگی های طبیعی، ویژگی های انسانی.

۲- منظور از ویژگی های طبیعی و انسانی چیست؟
پاسخ: ویژگی های طبیعی: مثل موقعیت جغرافیایی ، نوع آب و هوا، ناهمواری ها، رود ها، پوشش گیاهی و زندگی جانوری و… .
ویژگی های انسانی: مثل تعداد جمعیت، فعّالیت های اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و

۳- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟
پاسخ: دانش جغرافیا به ما کمک میکند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های مختلف را بشناسیم و رابطه بین این ویژگیها را بفهمیم.

۴-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟
پاسخ: جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسش هایی درباره یک مکان آغاز می کنند و سپس درباره این پرسش ها تحقیق می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند.

۵-پرسش های جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟
پاسخ: پرسش های جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز می شود

۶-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟
پاسخ:

الف- نقشه
ب- عکس
ج- کره جغرافیایی
د- کتاب ها و فرهنگ نامه ها
و- رایانه و اینترنت

۷-چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟
پاسخ: زیرا از طریق آن اطلاعات زیادی به دست می آوریم. نقشه ها محل دقیق پدیده های طبیعی مانند کوه، رود، جنگل و پدیده های انسانی مثل راه ها، پل ها، سدها و… را نشان می دهند.

۸-چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.
پاسخ: نقشه ناهمواری ها، نقشه تقسیمات کشوری (استان ها)، نقشه راه ها، نقشه های گردشگری و اطلس ها

۹-نقشه چیست؟
پاسخ: نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است

۱۰-مقیاس خطی چیست و چگونه از آن استفاده می کنند با مثال توضیح دهید.
پاسخ: در زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آن می توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید. ابتدا با خط کش فاصله مکان ها را روی نقشه اندازه بگیرید؛ برای مثال، فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقلاب روی نقشه ۳ سانتیمتر است، سپس خط کش را با همان مقدار ۳ سانتی متر روی مقیاس خطی بگذارید. می بینید که ۳سانتی متر روی نقشه برابر با ۶٠٠ متر روی زمین است.

۱۱-انواع عکس هایی را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید.
پاسخ: الف- معمولی
ب- هوایی
ج- ماهواره ای

۱۲-عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکس هایی هستند؟
پاسخ: عکس های معمولی با دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعالیت های انسانی گرفته میشود.

۱۳-عکس های هوایی چه نوع عکس هایی هستند؟
پاسخ: از عکس های هوایی برای تهیه نقشه های جغرافیایی استفاده میشود. این عکسها با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شود.

۱۴-تصاویر ماهواره ای چه نوع عکس هایی هستند؟
پاسخ: تصاویر ماهواره ای توسط ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده می شود. از این تصاویر نیز اطلاعات زیادی درباره مکان ها به دست می آوریم.

۱۵-کره جغرافیایی چیست؟
پاسخ: کره جغرافیایی نمونه کوچکی از کره زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیاره زمین را روی آن مشاهده کرد.

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟
جواب:  ویژگی های طبیعی و ویژگی های انسانی

2_ ویژگی های طبیعی چیست؟
جواب:  موقعیت جغرافیایی، نوع آب و هوا، ناهمواری ها، رودها، پوشش گیاهی و زندگی جانوری

3_ ویژگی های انسانی چیست؟
جواب:  تعداد جمعیت، فعالیت های اقتصادی، سواد، زبان و آثار تاریخی

4_ دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟
جواب:  به ما کمک می کند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های مختلف را بشناسیم و رابطه بین این ویژگی ها را بفهمیم.

5_ جغرافی دان ها چه می کنند؟ (کار خود را چگونه آغاز می کنند؟)
جواب:  جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسش هایی درباره یک مکان آغاز می کنند و سپس درباره این پرسش ها تحقیق می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند.

6_ پرسش های جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟
جواب:  پرسش های جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز می شود.

7_ چه وسایلی به شناخت محیط زندگی کمک می کنند؟ یا جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟
جواب:  نقشه – عکس – کره جغرافیایی – کتاب ها و فرهنگ نامه ها – رایانه و اینترنت

8_ چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟ یا کابرد نقشه چیست؟
جواب:  نقشه ها محل دقیق پدیه های طبیعی مانند کوه، رود، جنگل و پدیده های انسانی مثل راه ها، پل ها، سدها و …. را نشان می دهند.

9_ چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.
جواب:  نقشه ناهمواری ها، نقشه تقسیمات کشوری (استان ها)، نقشه راه ها، نقشه های گردشگری و اطلس ها

10_ نقشه چیست؟
جواب:  نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است.

11_ برای تهیه نقشه های جغرافیایی از چه چیزهایی استفاده می شود؟
جواب:  از عکس های هوایی

12_ مقیاس خطی چیست و چگونه از آن استفاده می کنند با مثال توضیح دهید.
جواب:  در زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آن می توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید. ابتدا با خط کش فاصله مکان ها را روی نقشه اندازه بگیرید؛ فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقلاب روی نقشه 3 سانتی متر است، سپس خط کش را با همان مقدار 3 سانتی متر روی مقیاس خطی بگذارید. می بینید که 3 سانتی متر روی نقشه برابر با 600 متر روی زمین است.

13_ انواع عکس هایی را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید.
جواب:  عکس های معمولی – عکس های هوایی – عکس های ماهواره ای

14_ عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکس هایی هستند؟
جواب:  عکس های معمولی با دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعالیت های انسانی گرفته می شود.

15_ عکس های ماهواره ای چه نوع عکس هایی هستند؟
جواب:  تصاویر ماهواره ای توسط ماهواره ها تهیّه و به زمین فرستاده می شود. از این تصاویر نیز اطلاعات زیادی درباره مکان ها به دست می آوریم.

16_ عکس های هوایی چه نوع عکس هایی هستند؟
جواب:  از عکس های هوایی برای تهیّه نقشه های جغرافیایی استفاده می شود. این عکس ها با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شود.

17_ کره جغرافیایی چیست؟
جواب:  کره جغرافیایی نمونه کوچکی از کره زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیاره زمین را روی آن مشاهده کرد.

18_ کاربرد کتاب ها و فرهنگ نامه ها چیست؟
جواب:  کتاب ها و فرهنگ نامه های بسیاری وجود دارند که با مطالعه آنها می توانیم با مکان های مختلف و شیوه های زندگی مردم در این مکان ها آشنا شویم.

19_ کاربرد رایانه و اینترنت چیست؟
جواب:  از لوح های فشرده (CD) می توانیم اطلاعات بسیار خوبی درباره موضوعات جغرافیایی به دست بیاوریم. امروزه از طریق وارد شدن به پایگاه های اینترنتی، می توان اطلاعات را به صورت متن، تصویر، نقشه و حتّی فیلم به دست آورد.

20_ برای تهیه ی نقشه های جغرافی از کدام یک از عکس های زیر استفاده می شود؟‌
الف) معمولی ب) هوایی ج) ماهواره ای د) دیجیتالی
جواب:  ب) هوایی

22_ نمونه کوچکی از کره ی زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیاره ی زمین را روی آن مشاهده کرد.
الف) نقشه ب) کره ی جغرافیایی ج) عکس د) فرهنگ نامه
جواب:  ب) کره ی جغرافیایی

23_ فعالیت های اقتصادی مربوط به کدام یک از ویژگی های زیر است؟
الف) انسانی ب) طبیعی ج) سیاسی د) اجتماعی
جواب:  الف) انسانی

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی