اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

عکس نوشته،عکس پروفایل،تعبیر خواب،طراحی اسم

تعبیر خواب گریه بر امام حسین علیه السلام

تعبیر خواب گریه بر امام حسین علیه السلام

تعبیر خواب گریه بر امام حسین علیه السلام :

امام صادق (ع) می‌فرماید : تفسیر اشک که از دیده بیاید بر سه وجه میباشد : شور و خرمی، اندوه و حزن، نعمت.
تفسیر خواب ناله ابن سیرین

ابن سیرین میگوید : دیدن گریستن درخواب، دلیل شادی میباشد از حق تعالی. در‌صورتی‌که دید بر گناه می گریست یا درمجلس دانش و قران تلاوت و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل و ادب خویش بر وی عفووبخشش کند و گناهان او‌را بیامرزد. در حالتی‌که دید که می گریست و اشک از دیده وی نمی آمد، دلیل زیان میباشد. چنانچه دید بگریست و خون به جای اشک می آید، دلیل از کاری که پیشین حیرت و حسرت وندامت خورد.
تعبیروتفسیر خواب فغان منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی می‌گوید : تعبیروتفسیر خواب فغان کردن به طور فیزیکی در کل دور‌وبری ها متوجه شوند یک تحریک شدید عصبی میباشد و تعبیر و تفسیر ندارد
تعبیروتفسیر خواب زاری شعف و خرمی میباشد
زاری کردن دیگرافراد وصال خبر خوب میباشد
شیون کردن مرده خوب میباشد و مکان نگرانی ندارد.
تعبیر و تفسیر خواب گریستن به داستان معبرین غربی

تعبیر و تفسیر خواب فغان آنلی بیتون
آنلی بیتون می گوید : گریستن در خواب ، نشانه آن میباشد که دربین اشخاص خانوادة شما خبرهایی حزن انگیز منتشر شود .
در‌حالتی که در خواب دیگرافراد را در درحال حاضر گریستن مشاهده کنید ، نماد آن میباشد که بعداز طلاق حزن انگیز ، با کسی صلح و دوستی خواهید کرد .
در‌حالتی که دختری بقیه افراد را در درحال حاضر گریستن ببیند ، نشانه آن میباشد که صرفا با از خویش گذشتگی به دوستداشتنی خویش خواهد رسید .
درصورتی که تاجری در خواب دیگرافراد را در اکنون گریستن ببیند ، نماد آن میباشد که در کارها تجارت ورشکست شود .
تعبیروتفسیر خواب ناله کردن برای عفو وبخشش

ابن سیرین می گوید: در‌حالتی که در خواب ملاحظه کنی به خیال گناهی که مرتکب گردیده‌ای ناله می کنی یااینکه در مجلس دانش و یا این که مجلس خواندن قرآن و…درگیر ناله کردن هستی، تعبیرش این میباشد که پروردگار از روی ادب و عفو وبخشش خودش گناهان تورا می بخشد.
تفسیر خواب شیون فارغ از اشک

ابن سیرین می گوید: در حالتی که مشاهده کنی شیون میکنی، البته اشکی از دیده تو سرازیر نمی شود، یعنی در گیر ضرروزیان می‌شوی.

امام صادق (ع) می فرمایند: درصورتی که ملاحظه کنی پس از زاری آغاز کردی به خندیدن، بدین مفهوم میباشد که به زودی از جهان می‌روی

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی