💓اسم نوشته 💓

مجله سرگرمی و تفریحی شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

جمله سازی با صاحب

جمله سازی با صاحب

صاحب خانه اجاره این ماه را از آنها نگرفت

اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامنت کنید

جمله سازی با کلمه زرد

جمله سازی با کلمه زرد

جمله سازی با کلمه زرد

علت زرد شدن پوست یرقان است

اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامنت کنید

جمله سازی با کلمه پیشنهاد

جمله سازی با کلمه پیشنهاد

جمله سازی با کلمه پیشنهاد

من به دوستم پیشنهاد همکاری دادم

اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامنت کنید

جمله سازی با کلمه گودال

جمله سازی با کلمه گودال

جمله سازی با کلمه گودال

شهاب سنگ وقتی به زمین میخورد گودال بزرگی ایجاد می کند

اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامنت کنید

جمله سازی با کلمه تعجب

جمله سازی با کلمه تعجب

جمله سازی با کلمه تعجب

من از کارهای دوستم تعجب کردم

اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامنت کنید

جمله سازی با کلمه لطفا

جمله سازی با کلمه لطفا

دانش آموزان عزیز لطفا نظم کلاس را رعایت کنید

اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامنت کنید

جمله سازی با کلمه ی معمولا

جمله سازی با کلمه ی معمولا

جمله سازی با کلمه ی معمولا

ما معمولا هر روز صبح برای پیاده روی به کوه می رویم

اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامنت کنید

جمله سازی با کلمه شش

جمله سازی با کلمه شش

جمله سازی با کلمه شش

من دیروز شش بار درسم را مرور کردم

اگر جملات بیشتری به نظرات میرسد برای ما کامنت کنید