اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان های عاشقانه,اهنگ های جدید 99,عکس و متن پروفایل,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر,معمای تصویری

10 اشتباه که برای بازگشت عشق شما

  • ۲۵

10 اشتباه که برای بازگشت عشق شما

اشخاصی که صدمه میبینند معمولاً اشخاصی میباشند که میگویند نمیخواهند بازی نمایند. این خیلی بد میباشد. زمینه این میباشد که‌این بازی انجام می گردد چه بدانید که نوبت شماست یا این که خیر. زن و مردها بطور مداوم همدیگر را تست میکنند تا ببینند طرف مقابلشان شخص نیکی برای ادامه دادن ارتباط با وی میباشد یا این که خیر. در‌صورتی‌که نخواهید بازی فرمائید، از کلیه چیز بدور میفتید. با شکاف این 10 غلط به خودتان اثبات خواهید کرد که ارزشش را دارید.

غلط 1: بیش ‌از ‌حد کریم ومهربان بودن و تصور اینکه این فعالیت سبب ساز می‌گردد برای کلیه آیتم نیکی به اکانت بیایید

نباید اینقدر شل هرچه طرفتان می گوید را گوش دهید و انتظار داشته باشید که ارتباط‌تان عالی باشد.

اینطوری درموردش تصور کنید. در تمامی ماجرا‌های خوب یک ناهمخوانی یا این که کشمکش موجود است، صحت دارد؟ در فیلم نزاع ستارگان هم بشر‌های خوب بودند و هم بشر‌های بد. این تضادهاست که منجر جذاب و دیدنی شدن مسائل می گردد. و یک ارتباط سوای ناهم خوانی و کشمکش حقیقتاً خسته‌کننده خواهد شد.

خیلی کریم و خوب بودن یعنی خیلی منفعل، بی‌اعتماد به خویش، مضطرب و قابل پیش‌بینی می‌باشید. این خسته‌کننده میباشد.

دوست دارید شعله علاقه ارتباط‌تان را پر‌نور نمائید؟ یادتان باشد که برای پر‌نور کردن شعله حریق، اصطکاک لازم میباشد. پس روی کلام خودتان بایستید.

نادرست 2: اینکه بخواهید با برهان و منطق طرفتان را وادار نمایید به ارتباط برگردد

نمی‌توانید با مشاجره منطقی ارتباط‌تان را از تازه بسازید. شاید بتوانید برای خودتان برهان و منطق بیاورید البته برای طرف مقابلتان نمی‌توانید.

نمی‌توانید یک نفر را قانع فرمایید دوستتان بدارد یا این که بخواهد که با شما باشد. احساسات به آن شیوه کار نمیکنند.

قلب بشر‌ها واکنشی میباشد خیر منطقی. پس به‌به جای اینکه با مشاجره منطقی طرفتان را برگردانید، شغل های دیگری است که می توانید انجام دهید تا قلب وی عکس العمل دهد.

غلط 3: عجز و لابه کردن

امیدوارم که شما اینطوری نباشید...

خیلی‌ها برای نگه داشتن طرفشان دست به عجز و لابه می زنند، \"خواهش میکنم نرو، هرکاری که بخواهی برایت میکنم...\"

به هیچ‌ وجه اینکار را نکنید! این هیچ شباهتی به یک ارتباط عاشقانه ندارد. شاید برای یکسری وقت طرف مقابل با شما بماند ولی همگی احترامتان را پیش وی از دست خواهید اعطا کرد.

این یعنی به محض اینکه یک نفر بهتر رمز رویکرد طرفتان قرار بگیرد، شمارا رخنه‌ میکند. هیچ‌وقت برای برگرداندن وی التماس نکنید.

خطا 4: بمباران کردن طرفتان با گل و کادو

تابحال شنیده‌اید، \"علاقه من‌را نمی‌تونی بخری!\"

شاید وقتش گردیده خوب به‌این کلام گوش نمایید. گل و کادو برای سپاس یا این که ابراز عشق و علاقه می‌باشند، برای شما جذابیت نمی‌خرند.

درواقع، حتی میتواند تنفرآور هم باشد. اینکار به طرفتان می گوید که فکر می کنید به اندازه کافی خوب نیستید که روی نیکی‌های خودتان توکل فرمائید. به همین خیال و خاطر برای پوشاندن اشکالات خودتان برای وی کادو میخرید. هیچ‌وقت اینکار نکنید، هیچ‌وقت!

خطا 5: هر 5 دقیقه یکبار بگویید \"دوستت دارم\"

افتادن در دام این نادرست خیلی معمولی میباشد، اینکه بخواهید تند تند به طرفتان بگویید که چقدر برایتان بها دارااست و چقدر دوستش دارید. خیلی‌وقت‌ها به خطا فکر‌میکنند که هروقت طرف مقابل بفهمد که چقدر دوستش دارید، نادر‌نادر از شما بدور می شود. این نادرست میباشد! برهان بدور شدن او این وجود ندارد.

خسته کردن طرفتان با دوستت دارم‌ها چندان عمل رمانتیکی وجود ندارد. و باوجود آنچه تصور میکنید، اینکه بگویید، \"اینجانب حقیقتاً حقیقتاً دوستت دارم\" چیزی وجود ندارد که وی دوست داراست بشنود.

احساسات قادر شما ممکن میباشد صرفا چیزی باشد که طرفتان را از شما بدور نموده است، زیرا نشان می دهد که گدای علاقه و محبت میباشید.

خطا 6: تفاوت‌های جنسی را فراموش نکنید

خیلی وقت‌ها اشخاص نمی‌توانند لحاظ محصول‌مخالفشان را به خویش جلب نمایند زیرا کارهایی میکنند و طوری خوی میکنند که لحاظ خودشان و هم ‌جنسانشان را جلب می نماید.

منظورم این وجود ندارد که شما همجنس‌گشوده می‌باشید یا این که اینطور خوی میکنید.

منظورم این میباشد که مردها و زن‌ها به چیزهای مختلفی جذب می گردند. نمی‌توانید از چیزهایی که برای خودتان جالب میباشد برای جلب اعتنا فرآورده مخالف به کارگیری نمایید.

به عنوان مثالً مردها اضافه جذب ظواهر زن‌ها میشوند درحالیکه برای زن‌ها طولانی تر شخصیت مردها مهم میباشد.

این بدان معنا وجود ندارد که مردها نباید به ظاهرشان برسند یا این که زن‌ها نباید همت نمایند انسان‌های نیکی باشند. مفهوم آن این میباشد که بایستی تلاشتان را بکنید که روی چیزهایی که برای طرف‌مقابلتان جالب میباشد طولانی تر فعالیت نمایید.

غلط 7: همگی اقتدار را به طرفتان بدهید

طوری خوی نکنید که در شرایطی که طرفتان شما‌را سوراخ می نماید انگار زندگیتان به انتها رسیده میباشد. اینکار همگی اقتدار را به وی می دهد و منجر میشود شما یک بدبخت بیچاره به‌لحاظ برسید که هرکس میتواند ریلکس بدور بیندازدتان. این چیز جالبی وجود ندارد و صرفا تازمانی ادامه پیدا مینماید که یک شخص تازه از شیوه رسد. در حالتی که میخواهید طرفتان را برگردانید می بایست احترام خودتان را نگه دارید.

در شرایطی‌که می ترسید که احترامتان را نزد وی از دست داده باشید، اندوهگین نباشید، می توانید آن احترام را مجدد برگردانید.

غلط 8: دام ظواهر و پول

فرهنگ وتمدن ما طوری میباشد که تمامی تصور می کنند ظواهر و پول برای همگی در جایگاه اولیه اهمیت جای‌دارد. البته حقیقت فرمان این میباشد که مردم ما اینقدر کوته‌در بین نیستند. مخصوصاً هنگامی ارتباط‌ای نزدیک با طرف مقابل داشته باشید.

ظواهر و پول نمی‌توانند شالوده و مبنا یک ارتباط استوار را بسازند. این‌ها صرفا مثل پرده منزل میمانند که پس از یک مقطع کهنه گردیده و دل صاحب خانه را میزند.

بعضا‌ها خطا کرده و میگویند، \"فوقش اینقدر پول از دست می ‌دهم البته گشوده اورا به‌دست می آورم.\"

خیر! بایستی وارد فعالیت گردید. با ترک 10 اشتباهی که تیتر می کنیم و بعد از آن به‌عمل بستن نکاتی که در نصیب تکالیف می گوییم، برای برگرداندن عشقتان مبادرت نمایید.

خطا 9: فهم و شعور غلط آیات

زمانی طرف‌مقابلتان می خواهد برای تصحیح وضع به شما فرصتی بدهد، یک نماد‌ موجود هست. ولی می بایست این آیه ها را صحیح ادراک نمایید تا مبتلا نادرست نشده و به‌موقع و طوریکه آن‌ها دوست دارا هستند به آن آیه‌ها برخورد دهید.

این آیتم یه خرده مشقت بار می شود. ولی میتوانید درمورد رفتارهای انسانی مطالعه نمایید، مخصوصاً درمورد دینامیک‌های مرد و زن و رابطه ها عاشقانه.

زمانی اطلاعاتتان در این باره زیاد شد، آنوقت می توانید با نشان دادن نماد‌های مختص خودتان، آغاز به تاثیرگذاری و به دست آوردن در اختیار گرفتن هر ارتباط‌ای فرمائید.

نادرست 10: یاری نگرفتن

خیلی‌ها با خطاها مختلفی که پشت‌سرهم مرتکب می شوند، ارتباط‌شان به‌طور دردناکی به‌هم میخورد. در اینگوه مواقع اکثر اشخاص نمی‌دانند چه می بایست بکنند. البته برای به‌دست‌آوردن و برگرداندن مجدد طرفتان یک روش صحیح و یک خط مش خطا موجود است.

ممکن میباشد موجب غم برخی شود ولی در صورتی‌که وقت بگذارید و پاره ای درمورد سرازیر‌شناسی و نیازها و امیال اساس‌ای بشر مطالعه فرمائید، می‌‌توانید در اختیار گرفتن از دست رفته ارتباط را برگردانده و مجدد دل طرفتان را به دست آورید.

البته بایستی سعی فرمایید و این یعنی یاری بگیرید. شما با تلاوت این 10 خطا گام نخستین را برداشته‌اید، شرایط کنونی دیر وقتش میباشد که سراغ تکالیفتان بروید.

همین شرایط کنونی دست از کلیه این ایرادات برداشته و جلوی صدمه بیش تر را بگیرید...

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی