اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان,بازی,نرم افزار,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر

متن صبح بخیر بهاری

  • ۲۸

صبح آمده
بلند شو که خورشید تویی
در دانا نا امیدی
آرزو تویی
در پایکوبی طلوع صبح در گلشن وجود
آن گل که
به روی صبح خندید تویی

میشود
صبحتون بخیر شااااادی

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر
اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن

 

هیچ آغازی
زیباتر از میشود وجود ندارد ؛
روزتون مملو از مهر و محبت ،
لبتون پر از خنده ،
سفره هاتون مملو از نه و برکت ،
لحظات زندگیتون آکنده‌از عفو

یبگشسنبکسیبمک
صبحتون به زیباییِ
گل های بهاری

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر

صبح بخیر اعلام کردن قشنگ

 

خدایا
آغازی که تو
صاحبش نباشی
چه امیدیست به پایانش؟
پس به اسم تو
مقدمه می کنم روزم را
یبگشسنبکسیبمک صبحتون
خنده رو و مالامال آرزو

فنجانتون پر از علاقه

 

صبح بخیر اعلام کردن به دوستان خوب

 

الهۍ ڪہ امروز
مهربانۍ رسمتون باشہ
پیروزی سهمتون
خوشبختۍ حقتون باشہ
خیرو برڪت
تو زندگیتون جارۍ
و تنتون تندرست باشہ
امروزتون سرشار از شعف

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به دوستان خوب | شعر صبح بخیر

صبح بخیر قانونی

 

به روزی یعنی هرصبح
که چشماتو گشوده می کنی
مشاهده کنی تندستی
الهی مدام
درست و سلامت
و زندگیتون پراز
رنگ‌های بشاش باشه

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به دوستان عزیز | شعر صبح بخیر

صبح بخیر شعر

 

مجدد صبح زیبایى رسیده
مجدد رمز زد از مشرق سپیده
عجب نقشى زده نقاش دانا
چه تصویر قشنگى آفریده
بفرمایید ناشتایی

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر

صبح بخیر اعلام کردن در مجموعه

 

صبح آمده تا که عشق و علاقه ابراز کنی

لبخند زنان پنجره را گشوده کنی

هرروز تو یک چشم انداز از زیبایی ست

با اسم خداوند هفته که ابتدا کنی

 

متن عاشقانه برای صبح بخیر

 

 

صبح یعنى صراحت ابراز عشق و علاقه

به آنهایی که دوستشان داریم..

امروز کلیه ی را دوست بدار..

ببخش..

ایمان داشته باش..

ترسها را بیرون بریز..

معبود را صدا بزن..

سلام صبح بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر

زیباترین متن های صبح بخیر

 

 

معاش
دفتری از خاطره هاست
یک نفر در دل شب
یڪ نفر در دل خاک
یڪ نفر همپا
روشن بختی هاست
یڪ نفر همسفر
رنج هاست

عمرمان میگَذرد
ما تمامی رهڪَذریم.
“آنچه باقیست تنها خوبیهاست”

میشود روزتون بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر

صبح بخیر مذهبی

 

سلام صبح قشنگتون بخیر

روزگارتان از عفو وبخشش

«الرَّحْمَنُ الرَّحِیم» پر

سفرهٔ تان از نعمت

«رَبُّ الْعَالَمِین» سرشار

روزتون پراز لطف وعنایت آفریدگار

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به دوستان عزیز | شعر صبح بخیر

شعر صبح بخیر

 

یاران کریم و مهربان

صبح شما بخیر

گلهای پرنیان

صبح شما بخیر

با یک سبد باد ملایم؛

با یک بغل شمیم

سرسبز و گل فشان؛

صبح شما بخیر

 

صبح بخیر شعر خوشگل

 

طلوع صبحی دیگر

از معاش

بر شما خوش یمن

دل‌تان بشاش

از اندوه ها آزاد

منزل امیدتان آباد

معاش تان بر وفق خواسته.

سلام صبح بخیر…

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به دوستان عزیز | شعر صبح بخیر

اس ام اس تازه صبح بخیر اعلام کردن

 

همرنگ سپیده و سپیدار گردید

مشتاق سلام و مست دیدار گردید

پر‌نور گردیده دیده اسمان، صبح بخیر!

در می‌زند آفتاب بیدار گردید…

صبح بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به دوستان خوب | شعر صبح بخیر

جمله ها خوشگل برای صبح بخیر بیان کردن

 

صبح آمده تا عشق و علاقه بڪارد
باران محبــت بہ سرت بازببارد
خورشیدرسیده ست ڪہ با
جوهرنورش نقشی زخدا بر
دل پاڪت بنڪَارد
میشود صبح زیباتون بخیر‌‌

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به دوستان خوب | شعر صبح بخیر

زیباترین جمله ها برای صبح بخیر

 

سلام صبح بخیر

ماهرانه معاش کن

نیرومند و پرانرژی.

خودت را برای

تغییرو تبدیل به

هرآنچه شایسته ترین میباشد

مهیا کن وخالق

کلیه ی زیباییها باش

 

بی تردید بخوانید:  اس ام اس صبح بخیر | متن صبح بخیر | جمله‌ها صبحتون بخیر و شعف

 

صبح آمده و رایحه و گلاب آورده

برچشم خمار عشق و علاقه خواب آورده

بگشای درو پنجره تا میباشد شوی

زیرا حریق وشور بیحساب آورده

 

 

متن صبح بخیر بیان کردن به دوستان عزیز

 

صبح آمده تا عشق و علاقه بکارد

باران محبت به سرت گشوده ببارد

خورشید رسیده ست که با جوهر نورش

نقشی ز آفریدگار بر دل پاکت بنگارد

صبحتون به نه و شور

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر

صبح بخیر بیان کردن از صمیم قلب

 

بلند شو و صبوح را برانگیز
جان بخش زمان را و مستیز

مجلس چمنیست و گل شکفته
ای ساقی همچو سرو بلند شو

میشود صبح زیباتون شاعرانه

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به دوستان عزیز | شعر صبح بخیر

صبح بخیر اعلام کردن به رفیق

 

ساعت امروز رابه وقت عاشقی کوک کن..

این صبح لبخندهایت را روی مدار خوشبختی تنظیم کن…

نفسهایت رابا بوی مهربانی آغشته؛ کن…

و صبح را قشنگ مقدمه کن…

صبح قشنگتون بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر

صبح بخیر اعلام کردن به علم آموزان

 

صبح میباشد ونسیمی که

رسداز سرکویت

گشوده از رَه بدور بوسه زنم

بر گل رویت

سلام صبح زیباتون عاشقونه

 

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر

صبح بخیر اعلام کردن قانونی و لبریز انرژی

 

امیدوارم،مهر،برکت،عشق و علاقه،
محبت،سلامتى و شعف
همنشین شما دوستان عزیز باشد
روزتون فرخنده،
دو شنبه تون خوش‌یمن
و سرشار از خاطر پروردگار

 

صبح بخیر مالامال انرژی

 

صبح شد
این صبحگاه پر‌نور و قشنگ بخیر
صبح زود دلکش و
دلچسب و روح افزا بخیر
صد میشود از اینجانب
به دستان مملو‌از مهر شما
صبح اینجانب صبح شما
صبح کلیه عالم بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر

صبح بخیر زیبای بهاری

 

صبح قشنگتون بخیر

ناشتایی تون سرشار از علاقه

قشنگترین چشمها بدرقه راهتون

زیباترین لبخندها بر لبانتون

بالاترین دست ها نگهبانتون

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به دوستان خوب | شعر صبح بخیر

صبح بخیر پاییزی

 

براے امروزتان امید ڪردم
که خداے مهربون
هدیہ دهد بہ شما طبقی
ازشادے هاے بی دلیڸ
روزے آهسته و ذهنی منزه
و روزها به ڪام

صبحتـــــون بخیـــــر

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به دوستان خوب | شعر صبح بخیر

صبح بخیر قانونی

 

کریم و مهربان که باشی

‎صبح هم زیباست،

‎خورشید هم زیباست

‎افق رنگ دیگری داراست

‎روزت رویایی میباشد

‎اگرتوبخواهی.

‎برای بخشندگی مدام عذر

‎پیدامی‌شود

‎صبح بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به دوستان عزیز | شعر صبح بخیر

صبح بخیر بهاری

 

یک روز بینظیر
دو شنبه‌ای دلنشین
یک لبخند ازته دل
یک شعف بی‌ادله
یک خدای مدام یاروهمدم
باهزار آرزوی خوشگل
نثار لحظه‌هاتون
 

 

صبح بخیر گرم تابستانی

 

حیفم آمد صبح را

با نفس خوب خداوند “ها” نکنم

بیت بی معنا “اینجانب بودن” را

با غزل های‌ صدا ” ها” نکنم

حیفم آمد دراین روز دل انگیز خداوند

گره کوچکی از قلبی را

به راز انگشت دعا وا نکنم

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر

صبح بخیر بیان کردن خوشگل

 

صبح یعنی علاقه
و عشق و علاقه یعنی تندستی شما
و تن درستی شما یعنی
قشنگی این عالم
و اینجانب امروز دنیایی زیبا
امید دارم برای شما

میشود بفرمایید ناشتایی

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به دوستان خوب | شعر صبح بخیر

صبح بخیر به همکار

 

دستهایم آن قدر پهناور وجود ندارد

که چرخ جهان رابه کامتان بچرخانم

ولی یک کدام از است

که بر تمامی ی چیز تواناست

از وی تمنای لحظه های‌ خوشگل

براتون دارم ..صبح بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به دوستان عزیز | شعر صبح بخیر

صبح بخیر به همسر

 

بلبلان از بوی گل مستند
و ما از روی دوست

دیگر افراد از ساغر وساقی
و ما از حافظه دوست

طلوع صبحتان بہ شادابی باران
روزتان بہ زیبایی دلهای مهربونتون

وصبحتون بخیر وسلامتی

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به دوستان عزیز | شعر صبح بخیر

صبح بخیر بیان کردن

 

امید می‌کنم
در این صبح زیبا
مهر ،برکت ،محبت
و سلامتى همنشین شما
دوستان باشد
یبگشسنبکسیبمک صبحتون بخیر

بفرمایید علاقه بنوشید

 

صبح بخیر شیک

 

سلام عزیزان صبح بخیر

وقار یعنی درمیان صدها نقص‌

خیالت هم نباشد

لبخند بزنی زیرا میدانی

خدایی داری که هوایت را دارااست..

امروزتون مملو از لطف‌ها خداوندی

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به دوستان خوب | شعر صبح بخیر

بعدازظهر بخیر

 

در‌این صبح قشنگ برایتان
رویاهایی امید می‌کنم
تمام نشدنی و آرزوهایی
پرشور در پرتو لطف‌ها الهی
روزتون غرق در رایحه گل

 

اس ام اس صبح بخیر بیان کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر

روز بخیر اعلام کردن

 

امروز در ترانه صبح
شعـرے بایستی خاطرنشان کرد
آکنده از طلوع
قصہ اے می بایست خاطرنشان کرد
مملو از هیجان
و ترانہ می بایست خواند
مملو از پرواز
میشود صبحتون پراز شم

روزتون بخیر و خیر

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر اعلام کردن به دوستان عزیز | شعر صبح بخیر

روز بخیر دوستان عزیز

 

بهتـرین کادو زندگـــی
عشــق و محبت میباشد
گونه گلی بــه اسم
عشـــق تقــدیم
شمــامهـربانان

یبگشسنبکسیبمک صبح سه شنبه‌تون گلبارون

 

اس ام اس صبح بخیر اعلام کردن | متن صبح بخیر بیان کردن به عزیزان | شعر صبح بخیر

صبح زیباتون بخیر و شور

 

میشود به امروز خوش آمدید
پیش به سوےشروع
یک روز بےنظیر
روزتان سرشارازامید
انرژےمثبت واتفاقهاے
خوب و شگفت انگیز

صبح چهارشنبه‌تون گلبــارون

 

دلنوشته های صبح بخیر بیان کردن

 

ﺧُﺪﺍﻳﺎ
ﻫﻤﻴﻦ ڪہ ﺣﺎﻝ
ﺩﻭﺳﺘﺎن و عزیزانم
ﺧﻮﺏ باشد
ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺑﺮ ﻟﺒﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺍﻳﻢ ڪافۍﺳﺖ.
ﺩﺭﺍﻳﻦ روز خوشگل
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ بہ ﺁﻏﻮﺵ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ ﻣﻴﺴﭙﺎﺭﻡ
ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪیہ
ﺳﻼمتۍ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻡ…

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی