عکسهای پونه گنجی و آرش پورضرابی

مادر پونه تلفن او ظاهر خواهد شد به او و خواهر او هم هر بار که فیلم را می یابد و بیمار است.

یکی از دوستان پونا می گوید: لطفا ما که این فیلم را منتشر و نه خانواده او در این موضوع خیلی ناراحت هستند. پونه کوهی و آرش حدود یک سال و نیم پیش برای تحصیل به کانادا رفت. چند روز پیش به ایران آمد به مراسم عروسیشان را برگزار کنند. هنوز وسایل و آثار شب عروسی خود را جمع نمی شد که این اتفاق افتاد. پدر و مادر خود را زیر غمگین کمرشان شکسته است.من آرزو می کنم برخی از چیزهایی که گفت: بیشتر رکعت نزد.

 

عکسهای پونه گنجی و آرش پورضرابی

عکس پونه گنجی و آرش پورضرابی

 

فیلم عروسی شبنم قلی خانی