اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

عکس نوشته،عکس پروفایل،تعبیر خواب،طراحی اسم

تعبیر خواب کشمش خشک شده

کشمش در خواب، کشمش در اصل یکی از مشتقات میوه ها است و از انگور خشک تهیه می شود، بدون شک دیدن آن در خواب برای بیننده خیر و برکت دارد و در این مطلب به صد تفسیر مهم می پردازیم. دیدن کشمش در خواب، چه برای مرد و چه زن، مجرد یا متاهل و دیگران، همه نشانه هایی را که بر حسب رنگ کشمش متفاوت است، بدانید.

کشمش در خواب

اکثر علما اتفاق نظر دارند که دیدن کشمش در خواب نشانه خیر است، مانند موارد زیر:

 • تعبیر خواب کشمش برای مرد و خوردن آن، بیانگر کسب درآمد حلال است.
 • امام صادق (ع) می فرماید: کشمش در خواب، اشاره به اولاد خوب و مال زیاد و دانش مفید فراوان دارد.
 • النابلسی دیدن کشمش در خواب را به هر شکل و رنگی که باشد، نشانه فایده بسیار دانسته است.
 • هر که زراعت کند و در خواب ببیند که کشمش می خورد، مژده است برای رشد محصول و به دست آوردن سود بسیار.
 • می گویند کشمش زرد در خواب به معیشت با حسد اشاره دارد.
 • کشمش سفید نشان دهنده قوت ایمان بیننده خواب است.
 • فروش کشمش در خواب حول یک تفاوت بزرگ است، از این رو گفته شد که منظور از کار بیننده برای آخرت با اعمال نیک یا تلاش بیننده برای مبادله چیزی در زندگی خود با چیز بهتر است.

کشمش در خواب اثر ابن سیرین

در لسان ابن سیرین در تعبیر دیدن کشمش در خواب، اشارات متعددی وجود دارد از جمله:

 • ابن سیرین می گوید هر که در خواب از انگور خشک کشمش درست کند برای آیندگان پس انداز می کند.
 • دیدن کشمش در خواب بیانگر سود فراوان و فراوانی روزی است.
 • ابن سیرین دیدن کشمش به رنگهای سرخ و سیاه و زرد در خواب را ستایش می کند که نشانه نیکی است.
 • در مورد تعبیر خواب کشمش فاسد، ممکن است زیان مالی را به همراه داشته باشد.
 • اگر یک زن مجرد ببیند که در حال خرید کشمش با رنگ های مختلف است، همیشه تصمیمات درستی می گیرد که او را قادر می سازد به رویاهایش برسد.

کشمش در خواب برای زنان مجرد

فقها دید لیسانس کشمش را با تمام رنگ هایش در خواب او می ستایند، همانطور که می بینیم:

 • کشمش سفید در رویای یک دختر، خبرهای خوشحال کننده ای مانند برتری در تحصیل و افتخار آفرینی می دهد.
 • در مورد کشمش زرد در خواب مجرد بودن، نمادی از نامزدی نزدیک است.
 • اگر بیننده خواب ببیند که کشمش سیاه می خورد، با فردی صاحب اعتبار و اقتدار ازدواج می کند.
 • بینا نامزدی که خواب می بیند در حال خوردن کشمش است، مژده ای برای ازدواج موفق و خوشبختی او در آینده با شوالیه رویاهایش است.

کشمش در خواب برای یک زن متاهل

یکی از رؤیاهای ستودنی در خواب زن شوهردار، دیدن کشمش است که او را به خیر و برکت در زندگی بشارت می دهد، بدین شرح:

 • خوردن کشمش در خواب زن متاهل حریص، بیانگر این است که به زودی حامله می شود.
 • اگر زن ببیند شوهرش در حال خرید کشمش است، در کارش ترفیع می‌یابد و وضعیت مالی آنها بهتر می‌شود.
 • دانه های درشت کشمش در خواب بیننده نماد فراوانی زندگی و فراوانی امرار معاش است.
 • دیدن بانویی که به فرزندانش کشمش می خورد، نشانه تربیت نیکو و فرزندان صالح برای او است.

کشمش در خواب برای یک زن باردار

تعبیر خواب کشمش برای زن باردار ممکن است با زن مجرد یا متاهل متفاوت باشد، ممکن است معانی نامطلوبی داشته باشد، اما نادر است و نباید نگران باشد، بلکه به سلامتی خود توجه کند. تفاسیر مفسران به شرح زیر است:

 • کشمش تازه در خواب برای یک زن باردار خبر از عبور آرام بارداری و زایمان آسان می دهد.
 • با دیدن کشمش پوسیده یا کپک زده در خواب، خواب بیننده ممکن است به او هشدار دهد که به دلیل بی توجهی به سلامتی، هنگام زایمان با مشکل مواجه خواهد شد.
 • اگر زن باردار در خواب احساس گرسنگی کند و کشمش بخورد تا زمانی که احساس سیری کند، نشان دهنده این است که او صاحب فرزند پسر با معاش گسترده خواهد شد.

کشمش در خواب برای یک زن مطلقه

 • ابن سیرین زن مطلقه ای که در خواب می بیند در حال خوردن کشمش است، از قطع نگرانی و احساس آرامش و آرامش پس از خستگی و فرسودگی خبر می دهد.
 • اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که شخصی به او کشمش می دهد، برای بار دوم با مردی نیکوکار ازدواج می کند.

کشمش در خواب برای یک مرد

 • خوردن کشمش در خواب مجرد، بیانگر ازدواج با دختر خوب است.
 • و اما در خواب متاهل اگر ببیند که کشمش می خورد، خداوند فرزندان نیکو قرار می دهد.
 • اگر بیننده خواب کار نمی کند و در خواب ببیند که کشمش خوشمزه می خورد، شغل مناسبی پیدا می کند.
 • کشمش فاسد در خواب مرد نمادی از پول مشکوک است.
 • جمع آوری کشمش با رنگ های مختلف در خواب بیانگر این است که دستاوردهای زیادی در حرفه او به دست خواهد آمد.


 

کشمش در خواب برای یک مرد متاهل

 • دیدن مرد متاهلی که در خواب از انگور کشمش درست می کند، بیانگر درایت و انعطاف او در برخورد با اختلافات و بحران های زندگی است.
 • اگر شوهر ببیند که کشمش می‌خرد و در مطبخ خانه می‌گذارد، این رزق مبارک و مال حلال است.
 • تعبیر خواب خوردن کشمش در غذای مرد، نشانه ورود به یک شراکت تجاری سودآور است.
 • در حالی که خوردن کشمش با چیزهای نامناسب مانند نمک در خواب متاهل بیانگر خستگی و بدبختی در کسب درآمد است.

خوردن کشمش در خواب

خوردن کشمش در خواب، رؤیایی است که صدها بار معنایی مختلف دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

 • دانشمندان می گویند خوردن کشمش در خواب مؤمن، نشان دهنده درستی اعمال او در دنیا و عاقبت به خیری در آخرت است.
 • در حالی که هر که گناه کند و به گناه بیفتد، اگر ببیند که در خواب کشمش می خورد، با توبه خالصانه به درگاه خداوند توبه می کند.
 • دیدن کشمش خوردن زن با شوهرش نشان دهنده خوشبختی زناشویی آنها، ثبات اوضاع بین آنها و شاید بارداری زودرس است.
 • خوردن کشمش سفید در خواب یک زن مجرد نشان دهنده صفات خوب او، پاکی قلب و پاکی قلب و روح اوست.
 • خوردن کشمش با خرما در خواب امری ستودنی است.
 • هر کس کشمش را با نارگیل بخورد تجارتش سود می برد و تجارتش گسترش می یابد.
 • خوردن کشمش با آجیل پسندیده نیست، زیرا حاکی از مال فراوان است، اما با چشم حسد و غیبت، بیننده را باید با تضرع تقویت کرد.
 • بدهکار که از ناراحتی و خشکسالی شکایت می کند، اگر در خواب کشمش بخورد، خداوند حال را از مضطرب به آسایش تبدیل می کند و قرض او را می پردازد.

کشمش سیاه در خواب

بسیاری از ما معتقدیم که رنگ سیاه در خواب منفور و مذموم است، اما در دیدن کشمش سیاه برعکس آن را می یابیم و در تعابیر زیر متوجه این موضوع خواهید شد:

 • دیدن مردی که در خواب کشمش سیاه می خورد، بیانگر وقار و اعتبار و جایگاه والای او در میان مردم است.
 • کشمش سیاه در خواب یک زن باردار نماد تولد پسری است که در آینده اهمیت زیادی دارد.
 • تماشای مرد متاهل در حال جمع آوری کشمش سیاه در خواب به معنای به دست آوردن سود از کار او و فراهم آوردن فرزندان خوب و تعداد زیادی فرزندان است.
 • هر که ببیند در راه راه می رود، کشمش سیاه می پاشد، جوانمردی است که از کمک به نیازمندان دریغ نمی کند و با نیکی به خدا نزدیک می شود.
 • خوردن کشمش سیاه در خواب بیمار، نشانه بهبودی سریع است.
 • اگر بیننده در خواب پدر مرده خود را ببیند که به او کشمش سیاه می دهد، پسر صالحی است و پدرش از عمل او راضی است.

کشمش زرد در خواب

 • دیدن یک زن باردار در حال خوردن کشمش زرد مطلوب نیست، زیرا ممکن است بدتر شدن سلامتی او در دوران بارداری باشد.
 • دانشمندان در تعبیر خواب زرد کشمش اختلاف نظر داشتند، زیرا برخی از آنها می بینند که آن پول است، اما با بدبختی، و برخی دیگر از آن به عنوان ضرر دادن یاد می کنند.

خرید کشمش در خواب

 • خرید کشمش در خواب به طور کلی خوب است.
 • اگر بیننده در خواب ببیند که در حال خرید کشمش است، وارد کار جدیدی می شود و سود زیادی به دست می آورد.
 • فقها می گویند هر که در خواب کشمش بخرد و قبل از تصمیم گیری زیان دیده باشد، خداوند او را در انتخاب بهترین کمک می کند.
 • دیدن یک زن مجرد که به بازار می رود و کشمش می خرد، نشان دهنده تلاش او برای رسیدن به اهدافش است.
 • تماشای یک مسافر خارج‌شده در حال خرید کشمش، او را از دستیابی به مزایای سفر و ملاقات با خانواده‌اش پس از یک جدایی طولانی خبر می‌دهد.

توزیع کشمش در خواب

 • اگر بیننده در خواب ببیند که کشمش تقسیم می کند مسافر از تبعید برمی گردد، خواه برادر باشد، پسر باشد یا شوهر.
 • پخش کردن کشمش در خواب بیانگر یک مناسبت شاد مانند ازدواج است.
 • و اما هر کس ببیند که به روح مرده کشمش تقسیم می کند، دلیل بر صدقه او از جانب میت و یادآوری دعا است.
 • دیدن زن باردار در حال تقسیم کشمش در خواب، نشانه زایمان آسان و پذیرایی نوزاد با شادی فراوان است.
 • تماشای مرده ای که در خواب کشمش توزیع می کند، نماد رفتار نیک او در دنیاست و مردم همیشه فضیلت هایش را به او یادآوری می کنند.

دادن کشمش در خواب

 • دیدن مرده که کشمش می خواهد و بیننده خواب، نیاز او را به دعا و صدقه نشان می دهد.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که پدرش یک بشقاب کشمش به او می دهد، بیانگر این است که ارث او را می گیرد.
 • دادن کشمش به شوهر به همسرش نشانه رفاه و برکت در خانه آنهاست.
 • اگر بیننده خواب ببیند که رئیسش در خواب به او کشمش می دهد، به خاطر کار عالی به او پاداش می دهد و او ترفیع می یابد و منصب مهمی را به عهده می گیرد.

خوردن کشمش در خواب

 • هر کس در خواب ببیند که کسی به او کشمش می دهد، از او سود زیادی می برد.
 • گرفتن کشمش از متوفی در خواب ممکن است نمادی از ارث باشد و خواب بیننده حق خود را نسبت به آن به دست آورد.
 • اگر میت مرد صالحی بود و در دنیا زندگی خوبی داشت و بیننده خواب می دید که از او کشمش می گیرد، این نشان از بهره مندی او از حسن شهرت اوست.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که شخصی به او بشقاب کشمش تازه می دهد و آن را از او می گیرد، بیانگر خواستگاری و رضایت اوست.
 • مشاهده زنی متاهل که در خواب یک ظرف کشمش از شوهرش می گیرد، نشانه بارداری قریب الوقوع اوست.

کشمش در خواب برای مرده

 • اگر بیننده در خواب مرده ای را ببیند که به او کشمش می دهد در حالی که لبخند می زند، این نشان دهنده عاقبت به خیر و سعادت در آخرت است.
 • دیدن متوفی در حال خوردن کشمش تازه در خواب بیانگر اعمال نیک او است.
 • در حالی که اگر در حال گریه کشمش گندیده بخورد، از غفلت خود در دنیا پشیمان می شود و نیاز به دعا و استغفار دارد.

 

 

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی