سلام به وب سايت فتو نام خوش آمديد

اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان,بازی,نرم افزار,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر

تعبیر خواب دیدن سوسک

  • ۶۴

تعبیر و تفسیر کلی دیدن حشره‌ها در خواب

آن طور که از تعبیرهای مرتبط با حشره ها گوناگون آمده میباشد می‌اقتدار فهمید که در کل تفسیر حشره مرتبط با انسانی کوچک و ضعیف و یا این که مرتبط با کسی میباشد که از حیث خوی پست و کوته‌ تاءمل و… می باشد.
گشوده هم از تعبیرهای تعبیروتفسیر کنندگان می‌اقتدار این طور برداشت کرد که چنانچه ملاحظه کنی حشره‌ها متعددی روی تن تو انباشته شده‌اند، تعبیرش این میباشد که در میان جمع‌ای از اشخاص گرفتار می‌شوی و یا این که بر رمز گویش مردم خواهی زمین خورد و از تو بدگوئی می نمایند و در تعبیرهای پاره ای هم بیان شده که تعبیرش خریداری کردن کالا و اموال میباشد.
ابن سیرین می‌ گوید : در حالتی که ملاحظه کنی از بینی تو کرم و یا این که حشره‌ای خارج آمده میباشد، یـعـنـی مالک فرزندی خواهی شد.

اسماعیل بن اشعث می‌ گوید : در صورتی مشاهده کنی از دهانت کرم یا این که حشره‌ای خارج آمده میباشد، یـعـنـی یکی‌از زنانت را در اثر مرگ یا این که جدایی از دست میدهی.

امام درست گو (ع) می فرمایند : چنانچه مشاهده کنی حشره‌ای را کشته‌ای، یـعـنـی بر معاند غلبه میکنی.
تعبیروتفسیر کلی دیدن سوسک در خواب

دیدن سوسک در خواب از حیث و نگرش معبرین با یکدیگر اختلافات و تفاوت‌هایی دارااست. معبرین غربی در برخی موردها سوسک را شم حرارت و گرمی تماشاچی خواب می داند و در بعضا دیگر خبر از اتفاق‌ای حزن توشه می دهند. این اختلافات قادر است ناشی از در حیث به چنگ آوردن سوسک تحت عنوان سمبل و نمادهای گوناگون باشد.

غالبا مدام خواب سوسک نمیبینیم، و معمولا هنگامی خواب این حشره‌ها کینه توزی‌انگیز را میبینیم که جایی آنها را چشم باشیم یا این که در موردشان چیزی شنیده باشیم. دیدن سوسک در خواب نماد‌ی نیکی میباشد. خلاف مشاهده‌ی سوسک در معاش حقیقی وواقعی، دیدن سوسک در خواب به‌این مفهوم میباشد که با شخصی بسیار متمول و بانفوذ ملاقات خواهید کرد. این شخص ممکن میباشد شخصیت بسیار توانا و مهمی در اجتماع باشد، و شما مجال نزدیک شدن بدین فرد را خواهید داشت. در حالتی‌که نقش‌تان را به صدق ایفا نمایید، حتی ممکن میباشد اقبال ترفیع شرایط شغلی‌تان یا این که در مجموع، پیشرفت در معاش‌تان را به دست آورید.

هم‌چنین، خواب سوسک ممکن میباشد به‌این مفهوم باشد که اقبال متعددی برای غالب شدن در لاتاری (شانس آزمایی) دارید و شاید بتوانید اجرو پاداش‌ی بزرگی موفق گردید. بایستی با خرید یک بلیط لاتاری یا این که کمپانی در بعضی بازی‌ها اقبال‌تان را آزمون فرمایید. به علاوه، سوسک نشان‌دهنده‌ی پیشرفت یا این که ترفیع در فعالیت میباشد؛ مجموعاَ، این خواب میتواند اقبال متعددی برای‌تان تولید نماید. با این‌ اکنون، دیدن خواب سوسک شاید ابدا دلچسب نباشد.

  • تفسیر خواب سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سوسک تعبیر و تفسیر دیگر حشره‌ها را داراست و آن عناد میباشد ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود میاورد.

مؤلف کتاب خزانه جامع تعبیروتفسیر خواب گوید : زیرا سوسک بیش تر از آنکه به بشر ضرر و زیان جسمی برساند موجب واهمه یا این که وحشت میشود می‌قدرت از آن به یک مزاحم حقیر و پست تفسیر نمود.

  • تفسیر خواب سوسک در خوراک

در شرایطی که خواب مشاهده کنید سوسکی در غذای‌تان موجود است، ممکن میباشد آرم‌ای منفی به همپا داشته باشد. برخی انسان‌های حریم‌تان به دستاوردها و پیروزی‌ های‌تان حسادت خواهند کرد. آن ها پشت سرتان کلام میزنند، البته در حضورتان وانمود مینمایند با شما خوب میباشند. درین موقعیت، لازم میباشد در زمینه‌ی صحبت‌ها و شغل های‌ تان در مقابل بعضی بشر‌ها، یا این که در مجموع، کلیه‌ی بشر‌ها بسیار محتاط باشید. در صورتیکه در‌این خصوص، به شخصی مشکوک می باشید، بهتر میباشد از شر او خلاص گردید و از او خودداری کنید، و فارغ از واهمه و نگرانی از حیله به معاش‌تان برسید.

  • تعبیروتفسیر خواب کشتن سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کشتن سوسک رفع زحمت میباشد و تولید خوش دلی و موفقیت و چیرگی بر معاند در شرایطی‌که چه ضعیف و ناتوان باشد.

آنلی بیتون : در صورتی‌که در خواب سوسک را بکشید، دلالت بر خوشبختی و معاش پرثمر داراست.

برایت می‌ گوید : در‌صورتی‌که در خواب سوسکى را بکشید، آرم آن میباشد که در کارتان چیره می شوید

  • تفسیر خواب در باب شم وحشت‌ زدگی از دیدن سوسک

در شرایطی که خواب ملاحظه کنید منزل‌تان یا این که مکان دیگری مملو‌از سوسک میباشد، شاید بدین معنا باشد که منزل‌تان را با مقدار متعددی اشیاء و وسایل غیر ضروری تسلط کرده‌اید. ممکن میباشد این وسایل را بعداز سالیان مهاجرت یا این که خرید در منزل‌تان توده‌ آوری کرده باشید، و خودتان هم می دانید می بایست در اسرع وقت از شر آن ها خلاص گردید.

شی ءها و وسایلی که در معاش حقیقی اشراف‌تان کرده‌اند، می توانند به دنیای خواب و رویای‌ تان نیز منتقل شوند. به همین ادله نیز بایستی این خواب را علامت‌ای از استرس قلمداد فرمائید؛ استرسی که به خیال و خاطر عدم سازمان‌دهی صحیح معاش‌ تان ساخته شده است.
معبرین غربی و نظرشان درباره‌ی دیدن سوسک در خواب

دیدن سوسک در خواب اکثر وقت ها آرم حس گرم و لبریز حرارت بودن شما درباره با سایر افراد میباشد. دور‌وبری ها شما می بایست از وجود این حرارت و هیجان دانایی داشته باشند تا به شما حسادت نورزند.
در بعضا موردها سوسک‌ها خبر از اتفاق ای ناراحت کننده و یا این که اندوه و ناراحتی می دهند. در صورتی‌که در خواب دیدید سوسکی از بالا به زیر به‌زمین‌خورد پروژه کاری شما متوقف خواهد شد.

  • تفسیر خواب سوسک های خیلی زیاد

دیدن خواب هزاران سوسکی که حریم‌تان میخزند و جنبش می نمایند، آرم‌ای از بد شانسی میباشد. ممکن میباشد ثمره‌ی کاری را که دوران‌ها میباشد برای‌اش وقت گذارده‌اید، ‌از دست بدهید؛ و در پایان، در گیر باخت گردید. این بد شانسی به داشته‌ های‌ دنیوی‌ تان مربوط می‌گردد؛ از این رو، پس از دیدن این خواب سراغ لاتاری یا این که شرط بندی نروید.

دیدن این خواب بسیار نا مطلوب میباشد، و در معاش حقیقی وواقعی نیز برای‌تان توشه منفی به یاور خواهد داشت. پس از دیدن این خواب از انجام سرمایه‌گذاری‌های پهناور خودداری کنید. در‌صورتی‌که بعداز دیدن این خواب مبتلا اذهان منفی گردید، بایستی همت فرمایید مثبت تصور کنید و در مورد پول‌تان بسیار محتاطانه تصمیم بگیرید.

  • تفسیر خواب سوسک روی تن‌تان

این خواب نیز دارنده اثرات منفی میباشد. این خواب نشان‌ دهنده‌ی یک تصادف احتمالی میباشد که شاید گرفتارتان نماید، یا این که این‌که ممکن میباشد علامت‌ی این باشد که خودتان را در قوانینی قرار می‌دهید که به راه‌های گوناگون مبتلا زخم گردید. تا مدتی به شدت مراقب تن درستی‌ تان باشید و در شرایطی که شم می کنید جایی از تن‌ تان در گیر اختلال شده‌است،‌ صد رد صد به دکتر رجوع کنید. پس از دیدن این خواب، بهتر میباشد از خروج بی‌آیتم از منزل‌ تان اجتناب فرمایید. برای انجام بعضا شغل های روزمره از شخصی دیگر امداد بخواهید و خودتان در منزل بمانید و کل روز را استراحت فرمایید.

  • تعبیروتفسیر خواب سوسک قرمز رنگ

این خواب دارنده معانی مثبتی میباشد. در صورتیکه در خواب سوسک قرمز رنگ مشاهده کنید، ممکن میباشد کادو‌ای اخذ فرمائید که بسیار شادمان‌تان خواهد کرد. هم‌چنین، این خواب نشان‌دهنده‌ی جنس و گنج میباشد، و نشان می دهد احتمالا از نظر مالی بخت متعددی در انتظارتان خواهد بود. درصورتی که سوسک‌های بیش‌تری در خواب مشاهده کنید، به‌این معنا میباشد که متناسب با تعداد سوسک‌ها در خواب‌تان، پول بیش‌تری قسمت‌تان خواهد شد. براین اساس، دست بجنبانید و سراغ لاتاری بروید؛ اقبال با شما یاروهمدم خواهد بود.
تعبیر و تفسیر خواب سوسک بالدار و رویکرد رفتن سوسک

معبرین غربی : درصورتی که در خواب دیدید که سوسکی روی راز شما در درحال حاضر جنبش میباشد نماد خوب و قابل قبولی برای رابطه ها عاشقانه و یا این که کاری شما نخواهد بود. در حالتی که این سوسک سیاه باشد علاوه بر چهره دادن واقعه بد یمن، خبر از سحر و جادو هم خواهد بخشید. پرواز کردن سوسک (سوسک بالدار) علامت اقبال در عمل و علاقه میباشد.

آنلی بیتون می‌ گوید : در صورتی در خواب سوسک پردارى ملاحظه کنید، به‌این مضمون‌ میباشد که مبتلا گرفتارى میشوید.
در حالتی‌که خواب مشاهده کنید سوسکی روی تن شما راه و روش می‌رود، دلالت بر آن داراست که زمان کوتاهی تنگ دست و مریض خواهید شد.

 

  • تفسیر خواب سوسک سیاه

در‌حالتی که در خواب‌ سوسک سیاه ملاحظه کنید، این خواب آرم‌ای از بد شانسی به یاروهمدم خواهد داشت. ممکن میباشد ترفیع شغلی‌تان طبق برنامه پیش نرود یا این که شاید از کامل شدن پروژه‌ای که مدتی میباشد به آن سرگرم می‌باشید، گشوده بمانید. در شرایطی که خواب یک سوسک سیاه وسیع را مشاهده کنید، احتمالا شخص حقیقتا قدرتمندی همت می نماید شغل های‌تان را حاد نماید و برنامه‌ های‌ تان را مبتلا ناکامی نماید. بعداز دیدن این خواب، ‌به شدت مراقب باشید و به کسی بیش تر از اندازه‌ اعتماد نکنید و داده ها با ارزش معاش و پروژه‌تان را برایش افشا نکنید.

  • تفسیر خواب در زمینه ی حمله سوسک ها

این خواب نیز به شدت اثر منفی به هم پا خواهد داشت. در‌حالتی که سوسک‌ ها در خواب به شما حمله نمایند، نشان‌ دهنده‌ ی این میباشد که به شیوه های متعدد در گیر ناعدالتی خواهید شد. احتمالا حادثه بدی در دفتر کار برای‌تان صورت خواهد اعطا کرد، یا این که حتی ممکن میباشد به طوری در گیر آزار جنسی گردید. قابلیت و امکان داراست شخصی جرمی علیه‌تان مرتکب شود و به انواع متعدد مبتلا استیصال و درماندگی گردید. اشخاصی که آزارتان می دهند، آن‌قدر توانا میباشند که در هر اکنون، میتوانند باخت‌تان دهند و حالت را جوری فراهم نمایند که همگی چیز به نفع‌شان باشد.

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی