اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان های عاشقانه,اهنگ های جدید 99,عکس و متن پروفایل,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر,معمای تصویری

تعبیر خواب دیدن بارداری دیگران

  • ۲۴

تعبیر خواب دیدن بارداری دیگران

تعبیر خواب دیدن بارداری دیگران

تعبیروتفسیر خواب بارداری به روایت محمدبن سیرین

    در حالتی‌که بیند که شکم وی وسیع گردیده بود، زیرا زن آبستن، ادله نماید که اورا فرآورده و نعمت جهان نتیجه ها شود و هر یک‌سری که شکم پهناور‌خیس بیند، محصول جهان بیشتر بود.»
    چنانچه در خواب مشاهده کنی دختری زاییده و به عالم آورده‌ای، تعبیرش این میباشد که فرزند پسر به عالم می آوری،
    در صورتی زنی در خواب ببیند که پسر زاییده میباشد، یـعـنـی اندوهگین و نگران شود، ‌‌‌‌‌ و در صورتیکه مردی در خواب ببیند که زنش پسر زاییده میباشد، یـعـنـی در مقطع خیلی طولانی با مشقت و مشقت چیزی به دست میاورد.

تعبیر و تفسیر خواب بارداری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

    دیدن زن باردار در خواب رو به روئی با گناه و توشه حزن میباشد. چنانچه در خواب مشاهده کنید که همسرتان باردار شده‌است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد، که انجامش سخت و قبولش نا مطلوب میباشد که دوست ندارید آن فعالیت را انجام بدهید و در حالتی‌که هم به زور و تکلیف بخواهید بسیار دشوار و اقتدار فرساست. در حالتی‌که احیانا در خواب حس نمائید که خودتان آبستن گردیده اید غمی برای شما می رسد که به اندازه حمل جنین ارتفاع میکشد ولی این تعبیروتفسیر برای زنان میباشد. در شرایطی که در کوچه مشاهده کنید که زن آبستن‌ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می رسد

تفسیر خواب بارداری به روایت ابراهیم کرمانی

    گر زن «فرمانروا» در خواب ببیند که دختر زاییده میباشد، یـعـنـی فرمان روا ثروت پیدا می‌نماید و
    در حالتی که مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده میباشد، یـعـنـی ناراحت و اندوهگین میشود.

تعبیروتفسیر خواب بارداری از بینش آنلی بیتون

    در‌صورتی‌که دختری مجرد ، باکره و پاکدامن خواب ببیند باردار شده‌است ، آرم آن میباشد که به شقاوت و رسوایی کشیده شود .
    در شرایطی‌که زنی خواب ببیند باردار میباشد ، نماد آن میباشد که با شوهر خویش معاش آسان ای نخواهد داشت و مالک فرزندانی فرمان بردار نخواهد شوید
    چنانچه زنی آبستن خواب ببیند که باردار میباشد ، نماد آن میباشد که زایمانی شل و بی خطر خواهد داشت .

تعبیر و تفسیر خواب بارداری از نگرش تام چت ویندرا

    تعبیروتفسیر خواب بارداری نماد معاش مالامال توشه و نو میباشد .
    در شرایطی که کسی در خواب حیوان یا این که انسانی و یا این که زن خویش را آبستن ببیند تعبیرش به‌این شیوه میباشد که در آرزوی معاش جدید ای به راز می‌برد که پر‌از مایه های آرزو و تجهیزات پسندیده باشد
     دیدن خواب باردری به هر شکل پیشگفتار ای میباشد بر عملکرد شخصی که چهت نیل به حالت و تجهیزات بیشتر عملکرد می نماید و چنین خوابی که خودش طالع میباشد نیروی کار کشته پا نهادن وپیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارااست ساخت‌و‌ساز می نماید.

تعبیروتفسیر خواب بارداری از بینش کارل گوستاو یونگ

    خواب دیدن اینکه خودتان حامله می‌باشید نمادی از جنبه ای از خودتان یا این که جنبه ای از معاش فردی تان میباشد که در درحال حاضر پرورش و توسعه و گسترش میباشد. شما ممکن میباشد مهیا ی سخن راجع‌به آن یا این که مبادرت کردن درخصوص آن نباشید.
     دیدن خواب بارداری خودتان ممکن میباشد بیان کنده به دنیاآمدن یک ایده، جهت، پروژه یا این که غرض تازه باشد.
    خواب دیدن اینکه شما نفهمیدید که آبستن بودید بیان کنده این میباشد که شما چیزی را انکار میکنید. شما رغبت دارید که چیزها را تاهنگامیکه صحیح جلوی دیده شما ظواهر نشود انکار نمائید و نادیده گیرید.
     تعبیروتفسیر دیگر این میباشد که در شرایطی‌که شما کوشش می‌کنید باردار گردید(برای آبستن شدن مبادرت میکنید)، پس خواب ممکن میباشد تفسیر یک امید(انجام یک مراد) باشد.
    در‌حالتی که شما کوشش نمیکنید که باردار گردید البته خواب می بینید که می‌باشید پس، این نمادی از واهمه از مسئولیت های تازه میباشد
    خواب دیدن اینکه خودتان آبستن می باشید و نوباوه ای مرده باطن شکمتان دارید بیان کنده پروژه ایست که عملکرد متعددی برایش کشیده اید و حال حاضر از هم پاشیده میباشد و به آرامی رو به زوال میباشد. هیچ چیز آنطور که پیش گویی نموده اید فعالیت نمی نماید
    خواب دیدن اینکه دیگری آبستن میباشد بیان کنده این میباشد که شما رابطه مجاورت تری با این شخص تجربه می‌کنید
    خواب دیدن اینکه دوست دختر یا این که شخص اصلی معاش تان، از کس دیگری، باردار میباشد، بیان‌کننده این میباشد که شخص اصلی معاش تان، به سمت جهتی مختلف از چیزی که پیش گویی کردید جنبش می نماید. دو تای شما دیگر هدف ها مشترک با هم به اشتراک نمی گذارید
    در صورتی‌که شما حقیقتا آبستن اید و این خواب را می‌بینید، پس بیان کنده نگرانی شما در باب حاملگی میباشد.
     در‌صورتی‌که شما در سه ماهه ی اولیه حاملگی تان می‌باشید، خواب های درباره ی مخلوقات ریز، حیوان ها ریز و پر مو، گل ها ، میوه ها و آب می‌بینید.
     در سه ماهه ی دوم، خواب ها، بازتابی از نگرانی درباره‌ی مامان خوب بودن و نگرانی در زمینه ی ایرادات احتمالی به دنیاآمدن کودک(وضع حمل) می‌باشد. خواب های به عالم آوردن یک کودک غیر آدم، در حین این زمان بارداری رایج میباشد.
     در سه ماهه ی سوم، خواب ها مشتمل بر کارگری و زحمت کشیدن، آیتم حمله واقع شدن یااینکه چیزی برای کودک حادثه می افتد می‌باشد. هرچقدر کودک ی شما تغییر میکند و وسیع می گردد، خواب های وال، فیل و دایناسور و دیگر حیوان ها بزرگتر ممکن میباشد در‌این مرحله از بارداری تان به سراغتان آید
     در شرایطی که باردار اید و خواب جنسیت نوباوه را میبینید، پس خواب، بازتابی از رغبت بیداری شما درباره ی جنسیت کودک میباشد. طبیعی میباشد که‌این گرفتاری را داشته باشید که آیا پسر دارید یا این که دختر. در واقعیت زمانی دیگر افراد میفهمند که شما باردار اید، میپرسند که پسر میباشد یا این که دختر. شواهدی نیست که خواب میتواند جنسیت کودک را به شما بگوید
    خواب دیدن اینکه آزمایش بارداری می دهید بیان‌کننده این میباشد که وارد فاز جدیدی در معاش تان میشوید (یک شغل، ارتباط ی نو و غیره) شما شم می‌کنید که آزمون می‌شوید که آیا برای این تغییرات فراهم می باشید یا این که نه
     تعبیروتفسیر دیگر این میباشد که‌این خواب ممکن میباشد به معنای ظریف این مساله و مرتبط با نگرانی شما در خصوص باردار شدن باشد

تعبیروتفسیر خواب بارداری از بینش لیلا برایت

    در شرایطی که مردی در خواب ببیند که آبستن میباشد ، آرم آنست که به پول و گنج فراوانی میرسد .

تفسیر خواب بارداری در کتاب فرهنگ و تمدن تعبیر رویا

    بارداری: قسمت جدیدی از بضاعت و توان‌های بالقوه یا این که شخصیت شما در حالا ساخت و ساز و بسط میباشد، ارتقا آشنایی از ناخودآگاه که دور و بر جدیدی از تجربه را آماده می‌نماید – هنوز ابراز نشده و در درحال حاضر توسعه و گسترش میباشد. برنامه ای تازه یا این که ایده‌ای ایده پرداز.
    در رویای زنان: شاید به رغبت وی برای داشتن کودکی اشاره نماید، هراس از بارداری
    رویای بارداری در زنان آبستن: تشویش و اضطراب شخص در رابطه بارداری و میلاد. در یک تحقیق کارولین وینجت و فردریک کپ رویا‌های هفتاد زن آبستن را مطالعه کردند. زنانی که رویا‌هایی با مسئله اضطراب بیشتری داشتند فرزندان خویش را در کمترین مقطع، کمتر از روستا ساعت به عالم آوردند. سود این تحقیق آن بود که با اذن دادن به اضطراب در رویا، در بیداری کمتر مبتلا اضطراب می‌شویم و با خود باوری بیشتری از عهده وضعیت دشوار برمی‌آییم.
    در شرایطی‌که فرد دیگر حامله بود: جنبه‌ای از وجود شخص در اکنون \"زایش\" مختصات شخصیتی نو میباشد. فهم شهودی در رابطه آن فرد.

تفسیر خواب بارداری از بینش دانش روانشناسی

    ممکن میباشد در رویا خویش یا این که سایر افراد را باردار ملاحظه کنید. این رویا میتواند به وسیله هر انسانی و با هر جنسیتی چشم خواهد شد. معمولا اینگونه خواب‌ها در کمتر مواقعی به گرفتاری‌های شما درخصوص ساخت و ساز مثل یا این که رشد فرزند در معاش بیداری اشاره داراست. سمبل حاملگی در تفسیر خواب روانشناسی با پیگیری هدف ها نو دارای ربط میباشد. اهدافی که ممکن میباشد حال و در معاش بیداری به سمت آنها تکان کرده باشید یا این که مراحلی از آن را پیش برده باشید. هدف ها در ذهنیت شما دارنده قیمت و اهمیت میباشند و گا‌ها ممکن میباشد که هیچ نمودی نداشته باشند و جنبه‌های دنیوی معاش را نیز مشتمل بر نشوند. حاملگی میتواند اشاره به نوعی هجرت معنوی داشته باشد.
    در صورتی در رویا بدانید که همسر شما چه کسی است، می بایست بدانید که آدم‌هایی که در رویا با آن ها مواجه می‌شویم، سمبل بخشی از ذهن ها و شخصیت خویش ما میباشند. آدم‌هایی که ممکن میباشد در حقیقت نیز آنها را به خیر بشناسیم. خاطرات، اذهان و کردار‌هایی که از بشر‌ها مشاهده و محافظت میکنیم، تاثیر عمیقی بر روی جاری و ذهن ها ما می گذارند و گا‌ها تبدیل به بخشی از نام‌و‌نشان و شخصیت ما می گردند. پس هنگامی که آن‌ها‌را در رویا مشاهده میکنیم، در حالا مواجهه با بخشی از شخصیت خویش هستیم که خصوصیت‌ها و ذهن ها و صفاتش، با آن شخصیت خاص مشابهت دارااست؛ و وقتی که با نشانه حاملگی نیز رو به رو باشیم، نشان دهنده‌ی این معناست که اهدافی که در پیش گرفته ایم، تا حد متعددی با خصوصیت‌های شخصیتی آن شخص که در رویا تحت عنوان جفت ما در حیث گرفته شده‌است همپوشانی دارااست.
    دیدن رویایی با قضیه حاملگی به مسائلی اشاره داراست که حالا در حالا کسب دور اندیشی در خصوص آنان می‌باشید. شما حال در حالا ادراک این مورد می باشید که هدف ها با ارزش جز با مشقت و حوصله نتیجه ها نمیشوند. پیش برای اهدافی کوشش فرمایید که حقیقتا به آنان عشق و علاقه داشته و برای شما دارنده قیمت عمیقی میباشند.
    معمولا ممکن میباشد در رویایی با سمبل حاملگی، با آدم‌های دیگر در قالب خانواده یا این که دوستان خویش رو به رو گردید. همان گونه که گفته شد کلیه‌ی این اشخاص سمبل بخشی از شخصیت رویابین میباشند. در صورتی‌که بشر‌های دیگر در رویا، از شنیدن خبر حاملگی شما مبتلا بهت و حیرت شوند، بدین معناست که شما مسئولیت یا این که هدفی را بر عهده گرفته اید که حس می کنید محترم و معاش شما مطابقت و همخوانی نداشته یا این که برای شما غیر معمول میباشد. در‌صورتی‌که دیگرافراد با شنیدن خبر حاملگی شما عصبانی یا این که اندوهگین شوند، می تواند به‌این معنی باشد که شما خویش را در مسیر اهدافی مشاهده میکنید که حس می کنید برای شما خوشایند نبوده یا این که نمی‌توانید از پس آن ها برآیید. در حالتی‌که در رویا مشاهده کردید که سایرافراد از شنیدن خبر حاملگی شما ذوق زده می‌باشند، بدین معناست که هدف ها کنونی مطابق قیمت‌ها و هنجار‌های فکری شما میباشند و مایل به پیگیری آنها می باشید.
    چنانچه در رویا خویش را به صورت ناخواسته باردار مشاهده کنید و در همت باشید تا فرزند خویش را سقط فرمائید، این رویا می تواند به همت شما برای ترک یک تاءمل و عقیده‌ی خاص در معاش بیداری اشاره داشته باشد. این خواب بعضی میتواند به کوشش شما برای ترک یک فن‌ی تحصیلی یا این که شغلی که باارزش‌های شما در مغایرت میباشد نیز دارای ربط باشد

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی