اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

عکس نوشته،عکس پروفایل،تعبیر خواب،طراحی اسم

عکس نوشته و متن تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع) 99

عکس نوشته و متن تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع)

در این مطلب برای شما عکس نوشته و متن تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع)  آماده کردیم دوستان نظرات خود را برای ما کامنت کنید.

عکس یا علی مدد برای پروفایل

پروفایل امام علی علیه السلام

ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ
از او ﻣﺪد، در راه ﺣﻖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، ﺗﺎ آﻓﺘﺎب از ﻧﻮ دﻣﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﺎد او، ﻏﻢ از دل ﻣﻦ ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، ﭼﻮن روز ﻧﻮ آﻏﺎز ﺷﺪ
ازﯾﺎد او، ﻫﯽ زد دﻟﻢ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، ﺑﺎ اﺳﺐ دل ﺑﺮ ﺗﺎﺧﺘﻢ
ﻣﻦ راه را ﺑﺎ ﯾﺎدش آﺧﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ

تصاویر معنوی برای پروفایل

عکس پروفایل شکایت از خدا

در این مطلب برای شما تصاویر معنوی برای پروفایل آماده کردیم دوستان نظرات خود را برای ما کامنت کنید.

متن نوشته هایی در مورد حضرت فاطمه زهرا (س) پروفایل

متن نوشته زیارتنامه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها