اسم نوشته مجله سرگرمی و تفریحی

شامل عکس پروفایل،اسم،هم خانواده،عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

هم خانواده تعلل چیست

هم خانواده تعلل چیست

هم خانواده تعلل:علل

معنی تعلل:مسامحه،اهمال، کوتاهی، تأخیر، طفره، تکاهل، سستی، درنگ،

هم خانواده فاضل چیست

هم خانواده فاضل چیست

هم خانواده فاضل :فضل-فضیلت -فضایل

فرهیخته- فرجاد- فرزانه- دانشمند- بینشور- علیم- حکیم- علامه- خردمند- عالم- دانا- دانشور- دانشمند-

 

 

 

هم خانواده اشتعال چیست

هم خانواده اشتعال چیست

هم خانواده اشتعال:شعله-مشعل

افروزش-فروزش-برافروختگی-  شعله وری- برافروختن- زبانه کشیدن-درخشیدن-

هم خانواده کلمه صاحب چیست

هم خانواده کلمه صاحب چیست

اصحاب

 

وزیر معاشر- خواجه- همراه- موجر- همنشین- مالک- آقا- دارنده- ارباب- خداوند- مخدوم- مولا-

هم خانواده مراقب چیست

هم خانواده مراقبت

هم خانواده مراقب :مراقبت

پاسدار- نگهبان- رقیب-ناظر- حارس- مواظب- گماشته- منتظر- محافظ- ملتفت- مستحفظ- متوجه- مهیمن- مترصد- نگاهدار- آگاه-