💓اسم نوشته 💓

مجله سرگرمی و تفریحی شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

دانلود رمان من مغرور ترم به قلم مهسا 93 به صورت Pdf

دانلود رمان من مغرور ترم به قلم مهسا 93 به صورت Pdf

دانلود رمان من مغرور ترم به قلم مهسا 93 به صورت Pdf

 

خلاصه رمان :   از پشت پنجره نگاه دوخته بودم به منظره زیبا و فکرم موی گذشته بود نمیدونستم میتونم پیداش کنم یا نه و أدزدمو با خودم به گور میبرم .... نفس عمیقی کشیدم و قهرمو مزه مزه کردم که صداش منو از افکارم کشید بیرون - ماما الان من دارم میرم با عجله از اتاقم رفتم بیرون هنوز به ماه نشده برگشته بازم داره میره چقدر دوسش داشتم سفت ولش کردم ایشو پر پیش رو برام پیام و به خدا محمد بیدمشک ....

دانلود رمان دختری که رهایش کردی از جوجو مویز و شیدا رضایی

دانلود رمان دختری که رهایش کردی از جوجو مویز و شیدا رضایی

 

دانلود رمان دختری که رهایش کردی از جوجو مویز و شیدا رضایی

 

خلاصه رمان :خواهرم رو کنار زدم و رفتم جلو پنجره ای که رو به حیاط بود، به پایین، به سربازها خیره شدم. چراغ جلوی ماشینشون، حیاط رو روشن کرده بود و دیدم که برادر کوچولوم دستش رو سرشه و داره سعی میکنه سرش رو از تیررس سربازا دور نگه داره.

دانلود رمان جیران به قلم پفک نمکی به صورت PDF

دانلود رمان جیران به قلم پفک نمکی به صورت PDF

دانلود رمان جیران به قلم پفک نمکی به صورت PDF


خلاصه رمان :

_ هوا تقریبا سرد شده بود ...
با تاریک شدن هوا ، یواش یواش سایه ی کوچیکم از روی زمین محو میشد ...

انگار خیلی از عمارت دور شده بودم ..
با خودم گفتم الان ملیحه خانم در به در دنبالم میگرده ...
خوب شد هانی رو خوابوندم و با خودم نیاوردم ..
حتما تو این هوا مریض میشد ...

دانلود رمان تاوان عشق به قلم فهیمه رحیمی به صورت PDF

دانلود رمان تاوان عشق به قلم فهیمه رحیمی به صورت PDF

دانلود رمان تاوان عشق به قلم فهیمه رحیمی به صورت PDF

 

خلاصه رمان:

سه سال پیش در کتابخانه ی عمومی کرج با استاد مهرزاد نویسنده و نقاش معروف آشنا شدم ، او مردی بود میانسال ، لاغر اندام با موهائی پر پشت و جو گناهی - سرپرست کتابخانه آقای دکتر اقبالی وسیله این آشنایی را فراهم آورد.

دانلود رمان در همسایگی گودزیلا به قلم آنیلا به صورت PDF

دانلود رمان در همسایگی گودزیلا به قلم آنیلا به صورت PDF

دانلود رمان در همسایگی گودزیلا به قلم آنیلا به صورت PDF

 

خلاصه رمان :

یکی تویی و یکی من...
با این ماه که هنوز هم این شهر را تحمل می کند...
همین سه تا بس است..
حتی اگر ماه هم نبود...
من قانعم...

دانلود رمان هکر قلب به قلم آریش به صورت pdf

دانلود رمان هکر قلب به قلم آریش به صورت pdf

دانلود رمان هکر قلب به قلم آریش به صورت pdf

 

خلاصه رمان :

با عجله اومدم توی اتاقم؛ خیالم راحت شد. الان هیچی به اندازه ی یه شام دوستانه بهم نمی چسبید، حداقل خیلی بهتر از این بود که بشینم کنار عمو و خانوادش و به حرفای اونا گوش بدم.

دانلود رمان عقد اجباری پارت 45 به صورت انلاین

دانلود رمان عقد اجباری پارت 45 به صورت انلاین

دانلود رمان عقد اجباری پارت 45 به صورت انلاین

چند مدت گذشته بود احساس میکردم با اومدن آقاجون خیلی چیز ها هست که درست میشه ، نمیدونم چقدر گذشته بود که اسمم رو صدا زد ؛
- بهارک
به سمتش برگشتم خیره بهش شدم و گفتم :
۔ جان
- تو من و مثل گذشته دوست داری ؟

دانلود رمان ترنم پارت 60 به صورت انلاین

دانلود رمان ترنم پارت 60 به صورت انلاین

دانلود رمان ترنم پارت 60 به صورت انلاین

نفس خسته ای کشیدمو گفتم
– کرشمه هم بهم گفت ارتباط دارن … اون عکس ها و اطلاعات هم کار دیبا
بوده … فقط نمیدنم این ارتباط در چه حده

دانلود رمان نبض سرنوشت پارت۲۱ به صورت انلاین

دانلود رمان نبض سرنوشت پارت۲۱ به صورت انلاین

دانلود رمان نبض سرنوشت پارت۲۱ به صورت انلاین

امیر با دیدنم میگه : چیزی که نگفت نه ؟

درو بستم و گفتم : نه . میشه یه کمکی بهم بکنی؟
نگاهی با شاداب رد و بدل کرد و گفت : چه کمکی از دستم بر میاد ؟
_ آدرس خونه ماهان رو میخوام

دانلود رمان بهشت داغ من به صورت pdf

دانلود رمان بهشت داغ من به صورت pdf

دانلود رمان بهشت داغ من به صورت pdf

 

خلاصه رمان : -مامان... مامان؟ - بله؟ چی شده مریم جان؟ اوا خاک بر سرم چرا هنوز آماده نشدی مادر؟ حمید پایین منتظرته.. - الات میرم .. صدات زدم که بگم موهامو برام ببافی اینطوری که دورمه کلافم میکنه..