فتو نام سایت تفریحی سرگرمی

سایت سفارش و طراحی اسم نوشته در طرح های مختلف

۱۱۷۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۸ ثبت شده است

تولدت مبارک خواهرم یلدا

 تولدت مبارک خواهرم یلدا

خواهر عزیزم یلدا

 

یک سبد احساس رابا تو قسمت میکنم
در شب میلاد تو جان نثارت می کنم
خواهر بهتر از گلم، تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم یگانه

 تولدت مبارک خواهرم یگانه

خواهر عزیزم یگانه

 

یک سبد احساس رابا تو قسمت میکنم
در شب میلاد تو جان نثارت می کنم
خواهر بهتر از گلم، تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم یسنا‌

 تولدت مبارک خواهرم یسنا‌

خواهر عزیزم یسنا‌

 

یک سبد احساس رابا تو قسمت میکنم
در شب میلاد تو جان نثارت می کنم
خواهر بهتر از گلم، تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم یاسمین

 تولدت مبارک خواهرم یاسمین

خواهر عزیزم یاسمین

 

یک سبد احساس رابا تو قسمت میکنم
در شب میلاد تو جان نثارت می کنم
خواهر بهتر از گلم، تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم یاسمن

 تولدت مبارک خواهرم یاسمن

خواهر عزیزم یاسمن

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت یاسمنگل باریده بود
تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم هلیا

 تولدت مبارک خواهرم هلیا

خواهر عزیزم هلیا

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت هلیاگل باریده بود
تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم هانیه

 تولدت مبارک خواهرم هانیه

خواهر عزیزم هانیه

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت هانیهگل باریده بود
تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم هستی

 تولدت مبارک خواهرم هستی

خواهر عزیزم هستی

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت هستیگل باریده بود
تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم نیلوفر

 تولدت مبارک خواهرم نیلوفر

خواهر عزیزم نیلوفر

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت نیلوفرگل باریده بود
تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN

تولدت مبارک خواهرم نیکا

 تولدت مبارک خواهرم نیکا

خواهر عزیزم نیکا

 

 

خواهر بهتر از گُلم
از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید
غصه‌هایم یک به یک از قلب و جانم پر کشید
روز میلاد تو دنیا یک صدا خندیده بود
آسمان در مقدمت نیکاگل باریده بود
تولدت مبارک

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۱۷:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ADMIN