خوش آمديد

اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

سایت شامل عکس نوشته ,فیلم سینمایی, رمان های عاشقانه,اهنگ های جدید 99,عکس و متن پروفایل,پروفایل,تعبیر خواب,بیوگرافی بازیگر,معمای تصویری

آن چیست که در هنگام خشک شدن مرطوب میشود

  • ۳۵۹

آن چیست که در هنگام خشک شدن مرطوب میشود

 

آن چیست که در هنگام خشک شدن مرطوب میشود

جواب چیستان من چند کلید دارم اما قفل فضا و اتاق ندارم

  • ۲۹۲

جواب چیستان من چند کلید دارم اما قفل فضا و اتاق ندارم

جواب چیستان من چند کلید دارم اما قفل فضا و اتاق ندارم

آن چیست به محض اینکه اسمش را بگویید ناپدید میشود

  • ۸۵۲

آن چیست به محض اینکه اسمش را بگویید ناپدید میشود

 

آن چیست به محض اینکه اسمش را بگویید ناپدید میشود

جواب چیستان در یک خانواده هر دختر به تعداد مساوی خواهر و برادر دارد

  • ۶۹۶

جواب چیستان در یک خانواده هر دختر به تعداد مساوی خواهر و برادر دارد

 

در یک خانواده هر دختر به تعداد مساوى خواهر و برادر دارداما تعداد برادران هر پسر نصف  خواهران اوست در این خانواده چه تعداد خواهر و برادر وجود دارد

آن چیست که در وسط ماه march april دیده میشود اما نمیتوان ان را در اغاز و پایان هر ماه مشاهده کرد

  • ۲۱۲

آن چیست که در وسط ماه march april دیده میشود اما نمیتوان ان را در اغاز و پایان هر ماه مشاهده کرد

جواب تست هوش در و پا

  • ۵۱۹۰

جواب تست هوش در و پا

 

جواب تست هوش در و پا

 

 

کدام رازداری است که تا سرش را نبریم رازش را نمی گوید؟

  • ۵۵۵

کدام رازداری است که تا سرش را نبریم رازش را نمی گوید

آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟

  • ۶۵۷

آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟

آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟

  • ۸۱۴

آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟

چیستان برگ سبز چمنی، ورق ورق تو میشکنی؟

  • ۶۳۲

چیستان برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟