💓اسم نوشته 💓

مجله سرگرمی و تفریحی شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

معانی اسم لیام چیست

معانی اسم لیام چیست

معانی اسم لیام چیست

هوادار- طرفدار- جانبدار- پشتوانه- حافظ. حفیظ.-حامی - حمایت کننده- محافظ. نگهبانی کننده. نگهبان

معانی اسم برسام چیست

معانی اسم برسام چیست

مبارز-بسیار درخشان و فروزان-ابر آتش-پهلوان آتشین-آغوش گرم-مهربانی و غرور-یکی از سرداران یزد گرد ساسانی-

معنی اسم شایلی چیست

معنی اسم شایلی چیست

معنی اسم شایلی چیست

گردنبند مروارید-تک و بی همتا-دختر شایسته-الماس کوچک-زیبا و آراسته (زبان ترکی)

معنی اسم امیرعلی چیست

معنی اسم امیرعلی چیست

معنی اسم امیرعلی چیست

پادشاه صعود کننده-پادشاه صعود کننده
پادشاه والامقام و بلندمرتبه-موفق،صعودکننده، پیروز-فرمانده بالا مقام

معنی اسم نیما چیست

معنی اسم نیما چیست

معنی اسم نیما چیست

خوشگل، روشن فکر،آسمان خراش- نام دار-قهرمان-درهم آمیختن. ترکیب-نیمی از ماه-کماندار بزرگ-نام اور

معنی اسم سینا چیست

معنی اسم سینا چیست

معنی اسم سینا چیست

باوفا-جسور-دلسوز--پراحساس-مغرور-سیاست مدار- باهوش-مهربان

معنی اسم راحله چیست

معنی اسم راحله چیست

معنی اسم راحله چیست

راحله
دخترانه
 عربی
معنی: مؤنث راحل-راحل

معنی اسم روشا چیست

معنی اسم روشا چیست

معنی اسم روشا چیست

روشا
دخترانه
 فارسی
معنی: روشن- شاداب -دارای چهره ی شاد

اسرا چیست

معنی اسم اسرا چیست

معنی اسم اسرا چیست

 اسرا
 دخترانه
 فارسی
معنی:  در گویش سمنان اشک- در شب سیر کردن- به شب راه رفتن