💓اسم نوشته 💓

مجله سرگرمی و تفریحی شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

جواب معما اگه هفت تا شمع روشن داشته باشی

جواب معما اگه هفت تا شمع روشن داشته باشی

عده ای معتقد هستند که دو عدد شمع باقی می ماند زیرا پنج شمع بعدی می سوزند و تمام می شوند،دسته دوم نیز می گویند همان هفت شمع زیرا شمع خاموش و روشن تفاوتی ندارد و هردو شمع هستند.

معمای دو مادر و دو دختر به رستوران رفته

معمای دو مادر و دو دختر به رستوران رفته

دو مادر و دو دختر میروند برای غذا خوردن  ،هر کس یک ساندویچ میخوره . با این حال فقط سه همبرگر خورده شده. چه طور ممکن است؟

جواب معمای کدام شهر است که نام یکی از فلزات است

جواب معمای کدام شهر است که نام یکی از فلزات است

جواب معمای کدام شهر است که نام یکی از فلزات است

جواب آن چیست که پدر و پسر دارند اما مادر ندارد

جواب آن چیست که پدر و پسر دارند اما مادر ندارد

جواب آن چیست که پدر و پسر دارند اما مادر ندارد

جواب نام گلی است که با حذف حرف اولش روی آب شناور می شود

جواب نام گلی است که با حذف حرف اولش روی آب شناور می شود

 

جواب نام گلی است که با حذف حرف اولش روی آب شناور می شود

جواب آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند

جواب آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند

 

جواب آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند

جواب معمای کلاغی از روستای اول به روستای دوم رفت

جواب معمای کلاغی از روستای اول به روستای دوم رفت

جواب معمای کلاغی از روستای اول به روستای دوم رفت

کلاغی از روستای اول به روستای دوم رفت و از رئیس کلاغ های روستای دوم پرسید: شما تو این روستا چند تا کلاغ هستید؟

جواب معمای در تصویر بالا چند اردک میبینید

جواب معمای در تصویر بالا چند اردک میبینید

جواب معمای در تصویر بالا چند اردک میبینید

جواب معمای تصویری آهوی کوهی را پیدا کنید

جواب معمای تصویری آهوی کوهی را پیدا کنید

جواب معمای تصویری آهوی کوهی را پیدا کنید

جواب معمای اگه گفتی چه اهنگیه

جواب معمای اگه گفتی چه اهنگیه

جواب معمای اگه گفتی چه اهنگیه