💓اسم نوشته 💓

مجله سرگرمی و تفریحی شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

جواب معما اگه هفت تا شمع روشن داشته باشی

جواب معما اگه هفت تا شمع روشن داشته باشی

عده ای معتقد هستند که دو عدد شمع باقی می ماند زیرا پنج شمع بعدی می سوزند و تمام می شوند،دسته دوم نیز می گویند همان هفت شمع زیرا شمع خاموش و روشن تفاوتی ندارد و هردو شمع هستند.

معمای دو مادر و دو دختر به رستوران رفته

معمای دو مادر و دو دختر به رستوران رفته

دو مادر و دو دختر میروند برای غذا خوردن  ،هر کس یک ساندویچ میخوره . با این حال فقط سه همبرگر خورده شده. چه طور ممکن است؟

جواب معمای دختر در کدام استان است؟

جواب معمای دختر در کدام استان است؟

جواب معمای دختر در کدام استان است؟

جواب معمای میا برای نجات باید چیکار کنه

جواب معمای میا برای نجات باید چیکار کنه

جواب معمای میا برای نجات باید چیکار کنه

معما آیا میتوانید تنها با جابجا کردن یک چوب کبریت،تساوی را برقرار کنید

معما آیا میتوانید تنها با جابجا کردن یک چوب کبریت،تساوی را برقرار کنید

معما آیا میتوانید تنها با جابجا کردن یک چوب کبریت،تساوی را برقرار کنید

جواب معما سه نفر کور کر لال میرن تفریح

معما سه نفر کور کر لال میرن تفریح

کور کر لال سه نفری بودن که میرن تفریح  اونی که کر بوده میمیره حالا اینی لاله چطوری به کوره بفهمونه که کر مرده؟

جواب معمای ضرب المثل ها

چند تا از ضرب المثل های زیر را میتوانید حدس بزنید

چند تا از ضرب المثل های زیر را میتوانید حدس بزنید

جواب معمای نفر پنجم کجاست؟

جواب معمای نفر پنجم کجاست؟

جواب معمای نفر پنجم کجاست

جواب معمای دختری به همراه مادرش توی اتوبوس بود

جواب معمای دختری به همراه مادرش توی اتوبوس بود

دختری به همراه مادرش در اتوبوس بود که پسری اسم او را پرسید دختر چون مادرش کنار او ایستاده بود نمیتونست اسم خودشا بگه بخاطر همین کفش خودش را درآورد و به سقف زد

 

معمای اسم پسر با هندوانه لاک پشت لاک با جواب

معمای اسم پسر با هندوانه لاک پشت لاک با جواب

معمای اسم پسر با هندوانه لاک پشت لاک با جواب