💓اسم نوشته 💓

مجله سرگرمی و تفریحی شامل عکس پروفایل،معما،رمان،تعبیرخواب،مدل،اسم،هم خانواده،معنی،اهنگ،فیلم،کلیپ اسمی

جواب معما اگه هفت تا شمع روشن داشته باشی

جواب معما اگه هفت تا شمع روشن داشته باشی

عده ای معتقد هستند که دو عدد شمع باقی می ماند زیرا پنج شمع بعدی می سوزند و تمام می شوند،دسته دوم نیز می گویند همان هفت شمع زیرا شمع خاموش و روشن تفاوتی ندارد و هردو شمع هستند.

معمای دو مادر و دو دختر به رستوران رفته

معمای دو مادر و دو دختر به رستوران رفته

دو مادر و دو دختر میروند برای غذا خوردن  ،هر کس یک ساندویچ میخوره . با این حال فقط سه همبرگر خورده شده. چه طور ممکن است؟

جواب معمای اگه گفتی چه اهنگیه

جواب معمای اگه گفتی چه اهنگیه

جواب معمای اگه گفتی چه اهنگیه

جواب معما یک زن در دستشویی بقتل رسیده

جواب معما یک زن در دستشویی بقتل رسیده

جواب معما یک زن در دستشویی بقتل رسیده

یک زن در دستشویی به قتل رسیده ، می توانید به عکس بالا نگاه کنید و بگویید کدوم یک از افراد در تصویر قاتل است و چرا؟

معما آیا میتوانید تنها با جابجا کردن یک چوب کبریت،تساوی را برقرار کنید

معما آیا میتوانید تنها با جابجا کردن یک چوب کبریت،تساوی را برقرار کنید

معما آیا میتوانید تنها با جابجا کردن یک چوب کبریت،تساوی را برقرار کنید

هوش تصویری کدام ببر شبیه نیست

هر ببر یک جفت دارد که دقیقاً شبیه به آن است ... به جز یک. کدام یک نیست؟

مفهوم تصویر چیست ؟

مفهوم تصویر بالا چیه

معمای چطور میشه 4 را بین 5 قرار داد

معمای چطور میشه 4 را بین 5 قرار داد

تست هوش پرنده را پیدا کنید

پرنده را پیدا کنید

تست هوش ماشین تو کدوم جعبه است؟

داخل یکی از جعبه ها یک ماشین است .نکته فقط یک گزینه صحیح وجود دارد.